Privata daghem

I Tusby finns privata daghem under kommunens tillsyn med olika funktionella och pedagogiska betoningar. Alla privata daghem ger vård, fostran och undervisning i enlighet med planen för småbarnsfostran. För småbarnsfostran i privata daghem kan vårdnadshavarna ansöka om privatvårdsstöd.

Kontaktuppgifter till privata daghem finns under menyn Daghem för daghem i Skavaböle, daghem i Hyökkälä och daghem i Mariefors

KUUMA-kommunernas tillsynsmyndigheter för privat småbarnsfostran har utarbetat en tillsynshandbok. Syftet med tillsynshandboken är att förenhetliga tillsynen, handledningen och rådgivningen av producenter av privata tjänster inom småbarnsfostran i KUUMA-kommunerna. Tyngdpunkten ligger på föregripande tillsyn. I tillsynshandboken klargörs efterlevnaden och uppföljningen av de lagstadgade skyldigheterna inom privat småbarnsfostran.