Barnklubbar

Klubbverksamhet anordnas i familjestugor Myötätuuli, Pikku Pellava, Notkopuisto coch Ikioma. Klubbar finns för 2-5-åringar 1-4 gånger i veckan. Aktiviteterna pågår i 2,5-3 timmar beroende på barnets ålder. Klubbarna följer skolornas arbets- och semestertider.

I klubben vänjer sig barnen vid att kortare stunder vara separerade från sina vårdnadshavare och att samarbeta med andra barn

Det är löpande ansökan till klubbplatserna, och platserna fylls vartefter. Ansökan sker elektroniskt i eDaisy