Avvikande från planbestämmelserna

Avvikande från planbestämmelserna eller förordningarna kräver tillstånd 

Avvikande från planens eller byggnadsordningens bestämmelser kräver ett undantagsbeslut. Du kan ansöka om tillstånd hos Tusby planläggning och den kan beviljas på grund av särskilda skäl baserat på markanvändnings- och bygglagen.