Privat gruppfamiljedagvård

I Tusby finns en privat gruppfamiljedaghem under tillsyn av kommunen. Ett gruppfamiljedaghem genomför vård, fostran och undervisning enligt planen för småbarnsfostran. I ett gruppfamiljedaghem är storleken på barngruppen 8-12 barn, och i gruppen arbetar 2-3 barnskötare. För småbarnsfostran i privata gruppfamiljedaghem kan vårdnadshavarna ansöka om privatvårdsstöd.

Kontaktuppgifterna till gruppfamiljedaghemmet finns under menyn Daghem, daghem i Mariefors område