Ansökan till småbarnsfostran

Ansökan till småbarnsfostran bör göras minst fyra månader innan behovet uppstår. Om behovet inte har varit förutsebart på grund av anställning eller studier, ska platsen sökas omedelbart, dock två veckor innan behovet uppstår. Om behovet är brådskande, vänligen kontakta servicehandledaren via telefon eller e-post och skicka ansökan om småbarnsfostran elektroniskt i eDaisy.

Barnet har rätt till småbarnsfostran i den utsträckning som önskas av vårdnadshavaren, även om vårdnadshavaren är hemma. Vid ansökan om skiftvård ska båda vårdnadshavarna bifoga arbetsgivarens/utbildningsanstaltens intyg om behovet av kvälls- och skiftvård i ansökan.

Alternativ inom småbarnsfostran

Information om lediga kommunala och privata platser inom småbarnsfostran fås från servicehandledningen

Inlämning av elektroniska dagvårdsansökan

Platser inom småbarnsfostran och barnklubbar ansöks via eDaisy

Barn som behöver särskild småbarnsfostran

Om ditt barn behöver särskild småbarnsfostran, kontakta specialpedagogen inom småbarnsfostran.