Start av småbarnsfostran

Att börja inom småbarnsfostran är en stor förändring i barnets liv som påverkar hela familjens vardag. När du planerar starten ska du tänka på att barn under 3 år behöver två (2) veckor för inskolning. För barn över 3 år kan inskolningsperioden vara kortare.

När du har fått ett beslut om platsen inom småbarnsfostran, kommer ditt barns ansvariga fostrare att kontakta dig. Om barnet har fått en plats inom familjedagvård, ska du kontakta familjedagvårdaren. Inom småbarnsfostran börjar samarbetet mellan vårdnadshavarna och den ansvariga fostraren med ett möte som vi kallar för inledande samtal. I det inledande samtalet planeras bl.a. för metoder med hjälp av vilka barnet ska stödjas hemifrån i övergången till småbarnsfostran. En inskolningsperiod före starten nödvändig.

Före starten har vårdnadshavar/en(-na) och chefen för enheten inom småbarnsfostran ett servicesamtal för att bl.a. komma överens om mängden småbarnsfostran, dagliga vårdtider, reservsökanden samt tillståndsfrågor med anknytning till barnets deltagande i aktiviteter under vårdagarna.