Aropellon kaava-alueen rakentaminen alkaa

24.06.2019 klo 00.00

Aropellon rakentaminen on alkaa viikolla 26. Urakan arvioitu valmistumisajankohta on 12/2019.

Urakoitsija tiedottaa kadunvarsiasukkaita mahdollisimman paljon työn etenemisestä. Pyrimme aiheuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä alueen asukkaille.

Työmaa-alue aidataan, jolla estetään muiden kuin työmaa-henkilöstön alueella kulku. Kohteella työmaasta tiedotetaan tarvittavilla liikennemerkeillä sekä info/opastetauluin. Yleinen liikenne, kulku tonteille ja jalankulku mahdollistetaan tarvittaessa kiertotein. Työmaan etenemisestä tiedotetaan lisää tarpeen mukaan alueen asukkaita ja kiinteistön omistajia.

Pyrimme aiheuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä alueen kiinteistöissä asuville/asioiville. Työt pyritään tekemään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7.00–18.00. Pahoittelemme ko. työstä aiheutuvaa haittaa.

Työ tehdään pääsääntöisesti normaalina päivätyönä klo 7.00-16.00.

Pahoittelemme ko. työstä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:

rakentaminen: Jussi Pesonen p.040 314 3146

suunnittelu: Suvi Honkanen p. 040 314 3567

Työmaan sijainti kartalla

Lisätietoja kunnallistekniikan rakentamishankkeista. (linkki kaikkien rak.hankkeiden sivulle)

Takaisin