Sivistyksen toimialueen koronavirusviesti 24.4.2020

24.04.2020

Tiedote on jaettu Daisyn ja Wilman kautta huoltajille. 

Hallitus päivitti neuvottelussaan 22. huhtikuuta Suomen koronavirusstrategiaa taudin leviämisen estämiseksi kuultuaan asiantuntijoiden arviot koronatilanteesta.

Epidemian etenemisen hillitsemisessä on Suomessa onnistuttu toistaiseksi hyvin. Hallitus arvioi, että on mahdollista siirtyä asteittain ja hallitusti laajoista yhteiskunnallisista rajoitustoimista tartuntatautilain mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan. Kaikista rajoitustoimista ei voida kuitenkaan luopua kerralla, sillä tilanne on yhä vakava.

Koulujen, varhaiskasvatuksen sekä muiden palvelujen ajankohtaisesta tilanteesta saadaan hallituksen linjauksia ensi viikolla. Tuusulan kunta toimii valtakunnallisten linjausten mukaisesti.

Perusopetus ja lukio

Poikkeusaika on saattanut vaikuttaa myös siten, että huomiota ei tule kiinnittäneeksi tulevaisuuden asioihin ja tarpeisiin. Siksi haluamme vielä muistuttaa tulevien ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden huoltajia siitä, että iltapäiväkerhopaikkaa on vielä mahdollista hakea, vaikka keskitetty hakuaika onkin päättynyt. Kesän aikana ja alkusyksystä tulleisiin hakemuksiin emme pysty kovin laajasti enää reagoimaan, joten lähetäthän hakemuksen viimeistään nyt täältä löytyvin ohjein: Hakeminen iltapäivätoimintaan

Toukokuussa on tavattu järjestää kouluilla tulevien 1. luokan oppilaiden ja 7. luokan oppilaiden tutustumispäivät. Tänä keväänä noiden tutustumispäivien toteuttaminen samaan tapaan kuin aikaisempina vuosina ei ole todennäköisesti mahdollista. Suunnittelemme parhaillaan tutustumispäivien järjestämistä jollain muulla tavalla. Kyseeseen voisi tulla tänä keväänä esimerkiksi etävanhempainilta tai pienissä ryhmissä tutustuminen kouluun. Valmistelemme myös vaihtoehtoa, jossa elokuussa juuri ennen koulujen alkua olisi tutustumispäivä, joka voitaisiin toteuttaa kouluilla. Koulut tiedottavat asiasta teitä huoltajia Wilman välityksellä toukokuussa.

Koulukuljetushakemukset tulee palauttaa koulun rehtorille tai koulusihteerille sähköpostitse tai kirjepostina.

Maanantaina 27.4. avataan viikkojen 19-20 lounastuen tarpeesta ilmoittamisen kysely, joka on auki keskiviikkoon 29.4. klo 12 asti. Se tulee Wilmaan tiedotteena. Muistakaa vastata kyselyyn, mikäli teillä on lounastuen tarvetta. Sähköpostitse tulleisiin lounastuen tarpeen ilmoituksiin emme pysty reagoimaan ilmoittautumisajan jälkeen.

Rykmentinpuiston keskuskeittiöltä jaeltava koululaisen ruokapakettien menekki on kasvanut viime viikkoina. Kasvaneesta suosiosta johtuen, on pakettien jakelussa ilmennyt ruuhkautumista. Maanantaina 27.4.2020 jaettava lounaspaketti jaetaan autolla jakopaikalle saapuville suoraan autoon.

Ruokapakettien jakelu alkaa lukiolaisille 8.5. 2020 klo 14 - 14.30 Rykmentinpuiston keskuskeittiöllä, Kellokosken koululla ja Pertun koululla.

Tuusulan Opisto ja kuvataidekoulu

Tuusulan Opiston kevätkauden 2020 lähiopetus keskeytyi maaliskuussa. Jos keskeytynyt opintojakso ei jatkunut etäopetuksena, toteutumattomien opetuskertojen osuus kurssimaksusta palautetaan opiskelijalle. Kurssimaksua ei palauteta, jos palautettava summa on alle 20 €. Palautuksen saa lahjakorttina, jonka voi käyttää Tuusulan Opiston kurssimaksuihin vuoden 2021 loppuun asti. Opisto on yhteydessä kaikkiin palautuksen saaviin opiskelijoihin 30.4. 2020 mennessä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa on ollut lapsia tänään 335 ja perhepäivähoidossa 47. Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn tulokset on saatu koottua ja kooste lähetetään Daisyn kautta kaikille perheille.

Vapaa-aikapalvelut

Keusote-kunnat muistuttavat: Liikuntatilojen sulku jatkuu edelleen

Kesä lähestyy ja vaikka ilmat lämpenevät, on maltettava olla nämä viimeisetkin viikot kärsivällisiä ja noudattaa annettuja ohjeita ja rajoituksia.

Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa ja Tuusulassa noudatetaan annettuja poikkeusolojen rajoituksia ja liikuntatilat pidetään edelleen suljettuina annettuun määräaikaan saakka. Tuusulassa vapaasti käytössä olevilla ulkoliikuntapaikoilla tulee noudattaa kokoontumisrajoituksia sekä seurata paikallisia tiedotteita- ja ohjeita.

Valtioneuvoston linjauksen mukaan muun muassa kuntien museot, kirjastot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat sekä järjestöjen kokoontumistilat suljetaan 13.5.2020 saakka. Keusoten lääkäreiden mukaan kunnissa tehdyt koronaepidemiaa hidastavat toimenpiteet ovat osoittautuneet onnistuneiksi ja epidemian leviämistä on hidastettu tavoitteiden mukaisesti.

https://www.keski-uudenmaansote.fi/ajankohtaista/sosiaalisten-kontaktien-valttaminen-on-edelleen-tarpeellista/

 

Yhteistyöterveisin,
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja

 

 

Takaisin