Tuusulan koronasuositukset ja -rajoitukset jatkuvat 31.3.2021 saakka – kunta seuraa Keusoten linjauksia

19.02.2021 klo 13.10

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) on päättänyt 19.2.2021 siitä, että se jatkaa koronasuosituksia ja -rajoituksia saman sisältöisinä maaliskuun loppuun saakka. Pääkaupunkiseutu noudattaa samaa linjaa. Aluehallintovirasto päättää pian maaliskuuta koskevista kokoontumisrajoituksista. Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä on ollut kuuden hengen kokoontumisrajoituksen kannalla. Tuusulan kunta noudattaa Keusoten suosituksia ja rajoituksia.

Kokonaisuudessaan tarkasteltuna koronatartuntojen määrät ovat huolestuttavan korkealla Keski-Uudenmaan soten alueella, ja muuntovirus on uusi merkittävä uhka myös alueen asukkaille. Alueen ilmaantuvuusluku ja positiivisten näytteiden osuus täyttävät leviämisvaiheen kriteerit. Koronarokotteista ei ole vielä tällä hetkellä riittävää suojaa väestölle, koska rokotteita on saatu maahan erittäin rajallinen määrä. Koronarokotuksia on Keusoten alueella annettu tähän mennessä noin 8500.  

Keusoten alueella rajoituksia kohdennetaan edelleen laajasti eri tilanteisiin, joissa ihmiset kokoontuvat yhteen. Keusote kehottaa hiihtolomalle lähtijöitä välttämään kokoontumisia ja huolehtimaan kaikin tavoin tartunnalta suojautumisesta.

Suositukset voimassa 31.3.2021 asti

Yleiset suositukset

Yleinen maskisuositus jatkuu Keusoten alueella edelleen. Vahva maskin käytön suositus koskee kaikkia sisätiloja kodin ulkopuolella.

Ruoka- ja kahvitauot työpaikoilla tulee toteuttaa porrastaen, jotta vältetään työntekijöiden altistumista ja kotikaranteeniin joutumista.

Yksityistilaisuudet

Keusote suosittaa, että yksityistilaisuuksia ei pidetä eikä niihin osallistuta 31.12.2020–31.3.2021 Poikkeuksena suositukseen ovat muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää (enintään 10 henkilöä).   

Yleisötilaisuudet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. 

Määräys on voimassa ajalla 1.2.–28.2.2021 (27.1.2021 päätös).

Etelä-Suomen aluehallintovirasto korostaa, että jokaisen tulisi tarkkaan harkita, onko yleisötilaisuutta tai yleistä kokousta syytä järjestää. Kokoontumisissa on noudatettava ehdottomasti ja tarkalleen ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Keusote suosittelee, että kokoonnutaan vain välttämättömiin tilaisuuksiin, joita ovat esim. lakisääteiset yhtiökokoukset ja ensisijaisesti hyödynnettäisiin etäyhteyksiä. 

Harrastustoiminta

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa ohjattua toimintaa. Keusote suosittelee ulkona tapahtuvaa harrastamista ja yksilöharjoittelua. Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen. Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. Työpajoja ja kertaluonteisia vierailuja ei järjestetä. 

Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta:

 • Organisoidun harrastustoiminnan (mukaan lukien taiteen perusopetus) keskeytystä jatketaan yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa sisä- ja ulkotiloissa. Yli 20-vuotiaiden harrastusvuoroja ulkokentillä ei pidetä.

Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta: 

 • Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona. 
 • 1.2. alkaen alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten yksilö- ja pienryhmäharjoittelu mahdollistetaan myös sisätiloissa, joissa harrastusryhmän koko voi olla enintään 10 (lasten tai nuorten määrä 10).  
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Seuran tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä. 
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana. 
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Tämä tarkoittaa tilakohtaista harkintaa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. Kunnan seuraa tilojen käyttöä ja antaa ohjeita.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön (wc).
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Keusote suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Rajoitukset ovat voimassa 31.3.2021 asti.

Katso tarkempi suositus koronavirustartuntojen estämiseksi ulkoharrastustoiminnassa (voimassa 31.1.2021 asti). 

Kilpaurheilu

Opetuksen järjestäminen

Keusote suosittelee osittaisen etäopetuksen jatkamista lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Osittaisen etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida. Keusote suosittelee, että penkkarit ja vanhojen tanssit siirretään myöhemmälle keväälle.

Keusote suosittelee aikuisten perusopetuksen jatkamista normaalina lähiopetuksena toistaiseksi. 

Taiteen opetus ja vapaa sivistystyö:

 • Yli 20-vuotiaiden taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö jatkuu etäopetuksessa toistaiseksi. 
 • Lähiopetusta voidaan toteuttaa alle 20-vuotiaille yksilöopetuksena ja pienryhmissä (enintään 10 lasta tai nuorta).
 • Käytetään kasvosuojaimia ja noudatetaan hygieniasuosituksia.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.

Koululiikunta:

 • Suositaan ensisijaisesti ulkoliikuntaa.
 • Koululiikunta toteutetaan edelleen ulkona, koulun tiloissa tai muissa lukuvuosisuunnitelmaan kirjatuissa paikoissa. 
 • Koululaiset voivat käyttää muita liikuntatiloja vain oman ryhmän kanssa (esim. jäähalli).
 • Koululaisuinnit voidaan järjestää omissa ryhmissä.
 • Kuljetuksissa tulee olla maskit/kasvosuojaimet.
 • Koulu- ja päiväkotiryhmien vierailuja ei järjestetä.

Nuorisopalvelut ja nuorisotilat

 • Verkkonuorisotilat pidetään auki.
 • Ryhmiä voidaan ohjata ulkona (ryhmäkoko 10).
 • Kerhotoiminta nuorisotiloissa on mahdollista (ryhmäkoko 10), toimintaan ilmoittaudutaan erikseen.

Maskisuositus ala- ja yläkoulujen sekä päiväkotien henkilökunnalle

Keusote painottaa vahvasti ala- ja yläkoulujen sekä päiväkotien työnantajia edellyttämään kasvomaskin käyttöä henkilökunnalle 23.11. alkaen toistaiseksi. Tilanteissa, joissa työntekijällä on lääketieteellinen syy olla käyttämättä kasvomaskia, voidaan harkita visiirin käyttöä.

Maskisuositus peruskoulun 6:n luokkalaiset (11.1.alkaen), yläkoulun oppilaat, 2. asteen oppilaitokset ja korkeakoulut

Keusote suosittaa kasvomaskin käyttöä peruskoulujen kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä. Kunta tarjoaa kasvomaskit oppilaille. Keusote ja kunnat jakavat vähävaraisille maskeja.

Maskisuositus yli 12-vuotiaille lapsille 11.1. alkaen – toistaiseksi

Keusote suosittaa kasvomaskin käyttöä 12 vuotta täyttäneille. Taustalla on Maailman terveysjärjestö WHO:n suositus, jonka mukaan 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulisi noudattaa aikuisten maskisuositusten periaatteita.

Maskisuositus yläkoulun oppilaille

Keusote painottaa vahvasti kasvomaskin käyttöä yläkoulun oppilaille 23.11. alkaen toistaiseksi. Kunta tarjoaa kasvomaskit oppilaille, ja ohjeistaa käytöstä erikseen. Keusote ja kunnat jakavat vähävaraisille maskeja. 

Maskisuositus taksin kuljettajille ja matkustajille

Keusote painottaa vahvasti kasvomaskin käyttöä taksin kuljettajille ja matkustajille toistaiseksi. Suositus koskettaa myös koulukuljetuksia.

Etätyösuositus

Keusote painottaa, että etätyötä tulee suosia aina kun mahdollista.

Julkisten tilojen käyttö

Keusote suosittaa kuntia ja toiminnanharjoittajia jatkamaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten sisätilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti 31.3.2021 asti. Sisätiloja voidaan avata 1.2.2021 alkaen rajatusti alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan, koululiikunnan ja nuorison kerhotoiminnan järjestämiseksi.

Keusote suosittaa jatkamaan ulkoharrastuspaikkojen mukaan lukien ulkojääkenttien ja ulkotekonurmien edelleen auki pitämistä, pois lukien pukeutumistilat. 

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja merkittävästi syntyy tai niitä on tilojen käyttöön liittyvin rakenteellisin sekä toiminnallisin ratkaisuin hankala välttää.

Keusote suosittelee väestölle tällaisten tilojen muusta kuin välttämättömästä käytöstä pidättymistä.

Erityisesti tällaisina tiloina voidaan pitää seuraavia tiloja:

1) kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat, vastaavaan ryhmätoimintaan käytettävät tilat sisällä.

2) museot, uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;

3) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat;

4) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;

5) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. 

6) kirjastot, kunnat voivat tarjota rajattua palvelua sovelletuin keinoin. 

Keusoten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat

Odotustilojen käyttöä rajoitetaan 26.11. alkaen toistaiseksi.  Sote-palveluissa suosittelemme ensisijaisesti etäpalvelujen käyttöä.  Niissä tapauksissa, joissa läsnäkäynti on välttämätön, suosittelemme paikalle tuloa vain ennakkoyhteydenoton jälkeen, ja juuri ennen sovittua aikaa, sekä seuraamaan ohjeistuksia paikan päällä. 

 

Takaisin