Lasten ja nuorten ääni kuuluville oppilaskuntien hallitusten yhteiskokouksessa

25.05.2023 klo 13.30

Tuusulan koulujen oppilaskuntien hallitukset kokoontuivat keskustelemaan yhteisen pöydän äärelle ajankohtaisista lasten ja nuorten asioista. 9.5.2023 toteutunut tapaaminen oli myös ensimmäinen ja tärkeä askel Tuusulan Lapsiystävällinen kunta -mallin alkukartoituksen tiellä. Tuusula haluaa tarjota lapsille ja nuorille hyvän elämän, jossa heidän äänensä tulee kuuluville. 

Oppilaskuntatoiminta on yksi Tuusulan kunnan koulujen vakiintunut toimintamalli, joka mahdollistaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden vaikuttaa koulujen arkeen ja koulupäivien sisältöön. Oppilaskuntien hallitukset johtavat koulujensa oppilaskuntien toimintaa yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Vaikuttamismahdollisuudet vaihtelevat kouluittain, mutta punaisena lankana niissä kaikissa on aito kuuleminen lapsille ja nuorille tärkeissä asioissa.   

Ääni kuuluville monin eri tavoin

Tuusula valittiin joulukuussa 2022 mukaan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen pohjautuvaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin, joka auttaa kuntia tekemään lasten ja nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin kannalta oikeita ja pysyviä ratkaisuja sekä palveluissaan että päätöksenteossaan. Malli antaa erityisesti eväitä heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten oikeuksien edistämiseen, joiden ääni ei tule riittävän painokkaasti kuuluville arjen keskellä. Tuusula haluaa tarjota jokaiselle lapselle kokemuksen yhdenvertaisuudesta ja hyvästä elämästä sekä monipuolisia osallistumismahdollisuuksia itselle tärkeissä asioissa. Mallin toteuttaminen käynnistyy alkukartoituksen laatimisella, joka toimii pohjana tulevalle toimintasuunnitelmalle.

Näkemyksiä hyvästä elämästä Tuusulassa kerätään alkukartoituksen pohjaksi erilaisten lasten ja nuorten kuulemishetkien merkeissä niin arjen toiminnassa eri palveluissa kuin tilaisuuksissa ja tapahtumissa – 9.5.2023 toteutunut oppilaskuntien hallitusten yhteiskokous oli niistä ensimmäinen. 

Tuusulassa toteutetaan myös monipuolista demokratiakasvatusta ja tietoisuuden lisäämistä niistä monista vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista, joita kunnassa on tarjolla lapsille ja nuorille. Myös uusia malleja etsitään nykyisten rinnalle, esimerkkinä kuluvana lukuvuotena käynnistyneet 
5. luokkien oppilaille suunnatut osallisuus-oppitunnit yhteistyössä osallisuustiimin ja osallisuusasiantuntijan kanssa.

9.5. tapaamisen antia – pohdinnassa hyvin olevat ja edelleen parannettavat asiat Tuusulassa

Alkukuusta Ravintola Kerholla toteutuneessa oppilaskuntien hallitusten yhteistapaamisessa työskenneltiin ryhmissä. Aluksi mietittiin, mitkä lapsille ja nuorille tärkeistä asioista Tuusulassa ovat hyvin niitä tulikin pitkä lista. Esimerkiksi hyvät ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet, turvallisuus, julkinen liikenne sekä lähikoulut. Jokainen ryhmä valitsi omista ehdotuksistaan yhden tärkeimmän ja ryhmien ehdotuksista äänestettiin kaikkien osallistujien mielestä tärkein. 20 äänellä tärkeimmäksi valittiin koulujen mahdollisuudet tarjota tukea. Toiseksi eniten ääniä sai monipuolinen tekeminen.

Osallistujilta paljon kehuja keränneen lounaan jälkeen ryhmissä mietittiin vastaavasti sitä, mitä Tuusulassa tulisi edelleen parantaa. Ehdotuksia niistäkin tuli paljon. Esimerkiksi paremmat julkisen liikenteen mahdollisuudet, enemmän yleisiä oleskelutiloja, paremmat opiskeluhuoltopalvelut ja lisää kauppoja. Äänestyksessä kaikkien osallistujien kesken yhteiseksi kehittämiskohteeksi valikoitui
terveydenhuolto (11 ääntä). Toiseksi eniten ääniä (9) sai julkisten kulkuyhteyksien parantaminen. Osallistujat miettivät myös konkreettisia ehdotuksia siihen, mitä asioita käytännössä voitaisiin parantaa.

Lisäksi päivän aikana mietittiin, mitä aikuisten tulisi lasten ja nuorten elämästä tietää.

”Huomioi enemmän lapsen näkökulmaa."
"Jokainen vaiva ei johdu puhelimesta."
"Ottakaa lasten ja nuorten ongelmat tosissaan.” 
 

Tapaamisen antina saatiin hyviä eväitä alkukartoitukselle ja tärkeitä tavoitteita lapsiystävälliselle Tuusulalle. 

Lisätiedot:  
Sivistyksen toimialueen kehittämispäällikkö, Tuusulan kunnan Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaattori, Katja Elo, Tuusulan kunta, 040 314 4028, katja.elo@tuusula.fi 
Oppimisen asiantuntija, Tuusulan kunnan Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaattori, Laura Aalto, 040 314 3485, laura.aalto@tuusula.fi  

Lapset köydenvedossa
Tuusula haluaa tarjota lapsille ja nuorille hyvän elämän, jossa he kokevat saavan äänensä kuuluville heille tärkeissä asioissa. 

Takaisin