Ensivaikutelmat Tuusulasta

Aloite tehty:
09.11.2015
Aloitteen tekijä:
Rämö Risto / Rehti Tuusula -valtuustoryhmä
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

ENSIVAIKUTELMAT TUUSULASTA, ALOITE

Tuusulassa vierailee tuhansia turisteja vuosittain. Rantatien kohteet ja Tuusulan kirkko ovat usean matkailijan kiinnostuksen kohteena. Minkälaisen ensivaikutelman he Tuusulasta saavat? Jos bussi kuljettaa heitä Järvenpäästä, he ehkä ovat kiinnittäneet huomiota hoidettuihin tienvarsiin välillä Rantapuisto Tuusulan raja. Tuomaalan alueet ovat tyypillistä maalaismaisemaa ja Krapin ja golfkentän alueet antavat siistin ja hoidetun kuvan. Mutta jo tienreunat Kirkonkylän koulun ja vanhan kunnantalon kohdalla ovat ohikulkijalle melko epämiellyttävää seurattavaa. Tilanne vain pahenee vanhan Pappilan ja Keudan rakennusten jälkeen: hoitamatonta aluetta pajuineen, pujoineen ja kiviröykkiöineen. Samoin pienet metsäntapaiset ovat rujossa kunnossa ns. Keskarin kiertoliittymän pohjoispuolella. Tähän alueeseen törmää turisti esim. kirkolta Helsinkiin lähtiessään.

Voitaisiinko em. tienvarsialueille laatia kunnostussuunnitelma, joka käsittäisi raivauksen, maan tasoituksen, nurmikon kylvämisen (vrt. Järvenpää!) ja sopivaksi katsottujen puulaatujen istuttamisen. Osa alueesta saataisiin siedettävään kuntoon jopa metsänhoidollisin toimenpitein! Idealistina pyrkisin yhteistyöhön myös kolmannen sektorin kanssa: voisimme "vuokrata" heidän hoitoonsa esim. 5x5 metrin alueita nurmikentästä. Lievän kilpailuhengen avittamana saattaisimme nähdä kevät- ja kesäaikaan, kuinka marttojen, leijonien, rotareiden, urheiluseurojen ym. vastaavien tahojen kukkapenkit ilahduttaisivat väriloistollaan ohikulkijoita.

Entäpä Helsingistä tultaessa? Miten kertoisimme pienin kustannuksin "Tervetuloa Tuusulaan!" Voitaisiinko erityisesti ulkomaisen matkailijan silmä pysäyttää ns. Metlan alueen paikkeilla "metsänäyttelyllä": 200 metrin kaistale mäntymetsää, samanlainen koivumetsää, kuusikkoa, leppää, pihlajaa, haapaa, lehtikuusta. Kohtuullinen syvyys saattaisi olla 80-100 metriä. Täyteen loistoonsa tällainen "käyntikortti" saataisiin 20-30 vuodessa. Niin ja kustannukset: kannattaisi tutkia mahdollisuudet yhteistyöstä esim. metsäylioppilaiden kanssa. Yhdessä kunnan ja heidän kanssaan pidettäisiin alue kunnossa jopa mediatapahtumana kerran vuodessa. Näin myös ainakin osa Metlan perinnöstä saataisiin säilymään.

Vetovoimaa Tuusulaan matkailijoille ja täällä asuville!

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 9.11.2015 § 162: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 10.11.2015: Tekniseen toimeen valmisteltavaksi
Tekninen lautakunta 26.1.2016 § 9: Ehdotus kunnanhallitukselle
Kunnanhallitus 1.2.2016 § 28: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 14.3.2016 § 26: Aloite käsitelty

Vastaus

Järvenpääntien tiealue on lähes länsipuolella olevaan kevyenväylään saakka pääsääntöisesti ELY:n omistuksessa ja hoidossa. Järvenpääntien kevyen liikenteen reitin itäpuolella, Kulloontien ja Saviriihenpolun välillä kunnan maalla sijaitsevat metsiköt ovat metsänmyynnin hankintakaupan hakkuusuunnitelmassa. Näihin hakkuisiin on myönnetty maisematyölupa ja metsiköt harvennetaan ja siistitään vuoden 2016 aikana. Kulloontien ja Järvenpääntien kulmauksessa metsikköä on harvennettu näkyvyyden parantamiseksi syksyllä 2015.

Järvenpääntien länsipuolella olevalle kunnan omistamalle maalle on suunniteltu Tuulipuiston puisto. Tuulipuiston suunnitelma on ollut nähtävillä 19.11.-2.12.2015 ja se on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.12.2015 § 137. Tuulipuisto rajoittuu aivan tien varressa olevan ELY:n hoidossa olevaan puustoon. Tuulipuiston suunnitelma on tarkoitus toteuttaa vuoden 2016 aikana.

Etelästä Tuusulanväylää tullessa kunnalla on maaomaisuutta vain Tuusulanväylän ja Vanhan Tuusulantien risteyksessä sekä Tuusulanväylän ja Itäväylän risteyksessä. Tälläkin suunnalla tiealue on ELY- keskuksen hallinnassa ja hoidossa.

Tuusulanväylän ja Vanhan Tuusulantien risteykseen on kunnossapito ja viheralueet -yksikössä alustavasti tutkinut mahdollisuutta läjittää rakentamisesta syntyviä maa-aineksia kumpareeksi. Syntyvän meluvallin eteläreunaa olisi mahdollista viimeistellä esim. kesäkukkaistutuksin siten, että muodostuisi "Tuusula"-teksti. Tällaisen kukkaistutuksen perustamisen kustannukset olisivat luokkaa 5 000 € ja ylläpitokulut muutaman tuhat euroa kasvukaudessa.

Päätös

Päivitetty: 01.04.2016

« Takaisin