Tuusulan kunnan avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan ovat haettavissa sähköisesti 15.1.2020 mennessä

03.01.2020

Tuusulan kunta myöntää avustuksia kulttuuri- ja taidetoimintaan yksityisille taiteilijoille ja taiteen harrastajille sekä kulttuuriyhdistyksille ja työryhmille. Avustuksia voi hakea kerran vuodessa, hakuaika päättyy keskiviikkona 15.1.2020 klo 16. Hakemukset jätetään uuden sähköisen järjestelmän kautta.

Neljäsluokkalaisten oppitunti Klemetskogin koululla. Kuva Kari Kohvakka

Kulttuuri- ja taidetoiminnan tukemisen tavoitteena on yhteisöllisyyden ja paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen. Tuen avulla luodaan edellytyksiä kotiseutu- ja kulttuuritoiminnalle, taiteenharjoittamiselle ja -harrastamiselle sekä monipuolistetaan paikallista kulttuuritarjontaa. Tuki on harkinnanvaraista ja kohdistuu pääsääntöisesti Tuusulan kunnan alueella toimiville kulttuuri- ja kotiseututoimintaa sekä taiteellista työtä harjoittaville ja harrastaville yhteisöille, ryhmille ja yksityisille henkilöille.

Avustuspäätöksiä tehdessä painotetaan hankkeen, toiminnan tai tapahtuman realistista toimintasuunnitelmaa sekä arvioidaan hankkeen vaikutuksia kunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan monipuolisuuden lisääntymiseen. Uudessa sähköisessä hakulomakkeessa tulee esittää myös hankkeen omarahoitusosuus, esimerkiksi lipputulot.

Kulttuurin ja taiteen ammattilaiset voivat hakea tuotantotukea esimerkiksi esityksen, näyttelyn tai tapahtuman hankintaan tai tuottamiseen. Tuotantotukea voi hakea myös julkaisu-, koulutus- tai ohjaustoimintaan. Tuotantotuen lisäksi ammattitaiteilijoiden työskentelyedellytysten turvaamiseksi on suunnattu työskentelyapuraha. Sama henkilö ei voi saada työskentelyapurahaa kahtena peräkkäisenä vuotena ilman erityisiä perusteita.

Kulttuurin ja taiteen harrastajat sekä kulttuuriyhdistykset voivat hakea tuotantotukea esityksen, näyttelyn tai tapahtuman hankintaan tai tuotantoon sekä julkaisu- tai ohjaustoimintaan. Tuotantotukea voi myös hakea yksityiseen museotoimintaan ja kotiseututyöhön, jonka tarkoituksena on kulttuuriperinteen vaaliminen ja siihen liittyvä tiedonvälitys.

Vuoden 2020 tuotantotukien hakuaika päättyy keskiviikkona 15.1. klo 16.00.
Tarkemmat ohjeet, avustusperiaatteet ja hakulomakkeet löytyvät osoitteesta www.tuusula.fi/kulttuuriavustukset.


Mikäli sähköisen hakulomakkeen käyttäminen ei ole mahdollista, paperiset hakemukset toimitetaan osoitteella:

Tuusulan kunta, kulttuuripalvelut
PL 60, 04301 TUUSULA
Käyntiosoite: TuusInfo, Autoasemankatu 2, Tuusula. Avoinna ma 8-16, ti-ke 8-17.30, to 8-16, pe 8-12.
Kuoreen merkintä: "Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan"

Tiedustelut: Tuusulan kulttuuripalvelut p. 040 314 3456, 040 314 3436

Takaisin