Lomakkeet

Lomakepankkiin on koottu kunnan palveluihin liittyviä lomakkeita sekä tulostettavassa muodossa että sähköisesti lähetettävinä verkkolomakkeina. Voit etsiä lomakkeita ryhmiteltynä, kohderyhmän mukaan tai vapaalla sanahaulla. Sanahaussa sanan osalla etsittäessä, täytyy käyttää sanan katkaisumerkkinä * -merkkiä. Verkkolomakkeissa kentät, jotka on merkitty *-merkillä, on pakko täyttää ennen verkkolomakkeen lähettämistä. Muuten lomakkeen lähettäminen ei onnistu.

Ks. tietosuoja.

Lomakeryhmä
Käyttäjä
Hakusana
   
Lomakkeen nimi Käyttäjä Muodot
Aikuisten sosiaalipalvelut, asiakkaan esitietolomake Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Alkoholin käyttökysely (lastenneuvola) Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
COPD arviointitesti (CAT) Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
EPDS-scale (in English) Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
EPDS-skala (på svenska) Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Esitiedot hammashoitoa varten Yksityishenkilöt Word-lomake  
Esitiedot lapsen hammashoitoa varten Yksityishenkilöt Word-lomake  
Esitietolomake äitiysneuvolaa varten Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Hakemus henkilökohtaisesta avusta Yksityishenkilöt Pdf-lomake Word-lomake  
Hakemus ikäihmisten perhehoitajaksi Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Hakemus korvauksesta vammaispalvelulain mukaiseen asunnonmuutostyöhön Yksityishenkilöt Pdf-lomake Word-lomake  
Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta Yksityishenkilöt Yritykset Yhteisöt Pdf-lomake Word-lomake  
Kutsu neuvolan laajoihin terveystarkastuksiin Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Lapsiperheiden kotipalvelun tuloselvityslomake Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Lähete / hakemus päivätoimintaan Yksityishenkilöt Word-lomake  
Mielialakysely (EPDS) (äitiysneuvola) Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Omaishoidon tukihakemus Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Omalääkärin vaihto tai pyyntö omalääkärin nimeämiseksi -lomake Yksityishenkilöt Pdf-lomake Word-lomake  
Opiskelijan olosuhdeselvitys/ Toimeentulotuki Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
PEF-vuorokausiseuranta ja astmatesti Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Perheiden sosiaalipalvelut, asiakkaan esitietolomake Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Perhelinkin suostumuslomake Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus Yksityishenkilöt Word-lomake  
Puolesta-asiontisopimus (eTerveys) Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Rintamaveteraanien kuntoutushakemus Yksityishenkilöt Pdf-lomake Word-lomake  
Selvitys työnhausta Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Selvitys yrityksestä saadusta tulosta/ Toimeentulotuki Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus Yksityishenkilöt Word-lomake  
Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut Yksityishenkilöt Pdf-lomake Word-lomake  
Sosiaali- ja terveysasemien asiakkaan palautelomake Yksityishenkilöt Word-lomake  
Sosiaalisen luoton hakulomake Yksityishenkilöt Word-lomake  
Terveyskeskuksen ja/tai terveysaseman vaihtolomake Yksityishenkilöt Pdf-lomake Word-lomake  
Terveyskysely 4-vuotiaan lapsen vanhemmille (lastenneuvola) Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Täydentävän toimeentulotuen hakemus Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus Yksityishenkilöt Pdf-lomake Word-lomake  
Vammaispalveluhakemus Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Vauvaperheen arjen voimavaralomake (lastenneuvola) Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Verenpaineen kotimittausohje Yksityishenkilöt Pdf-lomake Word-lomake  
Verensokerin ateriaparimittauslomake Yksityishenkilöt Pdf-lomake Word-lomake  
Voimavaramittari lasta odottaville vanhemmille (äitiysneuvola) Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Voimavaramittari pikkulapsiperheelle (lastenneuvola) Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, aikuisten sosiaalipalvelut Yksityishenkilöt Pdf-lomake  
Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, perheiden sosiaalipalvelut Yksityishenkilöt Yritykset Yhteisöt Pdf-lomake  

Pdf-lomakePdf-lomakeWord-lomakeWord-lomakeVerkkolomakeVerkkolomake