Ristikiven työpaikka-alueen laajennus

3497 sijaintikartta nettiin 

Suunnittelualue sijaitsee Lahelassa, Ristikiventien työpaikka-alueen pohjoisosassa. Alueen pinta-ala on noin 6,02 ha. 

Asemakaavan muutoksen keskeisin tavoite on laajentaa Ristikiven työpaikka-aluetta. Tarkoituksena on tehostaa alueen maankäyttöä korttelialueita laajentamalla ja parantaa alueella toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 26.1. -13.2.2012.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kunnanhallitus päätti 4.11.2013 laajentaa suunnittelualuetta siten, että selvitetään Nahkelantien, Lahelantien ja Ristikiventien rajaaman rakentamattoman alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia ottaen huomioon pohjavesialueen asettamat vaatimukset. Kaavatyö merkitään tulossa olevaksi hankkeeksi kaavoitussuunnitelmaan. Suunnittelualueen näin merkittävästi laajentuessa kaavatyö kuulutetaan myöhemmin uudelleen vireille ja laaditaan uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Jaana Pohjola