Kulomäentien työpaikka-alue II

sijaintikartta

Asemakaavalla laajennetaan olevaa työpaikka-aluetta. Asemakaava-alue sijaitsee Tuusulan ja Vantaan rajan tuntumassa, Kulomäentien eteläpuolella. Alueen pinta-ala on noin 16 hehtaaria ja se on pääosin kunnan omistuksessa. 

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Petteri Puputti p. 040 314 3515.

Asemakaavan vaiheet:

  • Kulomäentien työpaikka-alue II asemakaava on hyväksytty valtuustossa 12.10.2015 § 134
  • Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan 28.09.2015 § 397
  • Kuntakehityslautakunta  hyväksyi asemakaavan 16.9.2015 § 95
  • Asemakaavaehdotus asetettiin nähtäville 30.7.-28.8.2015 väliseksi ajaksi
  • Luonnosvaiheen jälkeen OAS pidettiin uudelleen nähtävillä kaava-alueen mahdollisen laajentamisen takia 16.4.-30.4.2015
  • Asemakaavaluonnos asetettiin nähtäville 26.2.-27.3.2015 väliseksi ajaksi
  • Kaavoitushanke on tullut vireille 6.1.2015

 

Kaavamateriaali:

3507 Kulomäentien työpaikka-alue II asemakaava

3507_selostus_Kulomäentie_II

Selostuksen liitteet:

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2a Valmisteluvaiheen lausunnot ja vastineet
2b Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet
3 Luontoselvitys 2006
4 Luontoselvitys 2014
5 Liito-oravaselvitys_2008
6 Hulevesien hallinnan alustavat periaatteet
7a Hulevesiraportti 09062015
7b Hulevesiraportti_Valuma-aluekartta
7c Hulevesiraportti Toteutusvaihe I
7d Hulevesiraportti Toteutusvaihe II
7e Hulevesiraportti Leikkauskuvat
8a Kaavakartta 1:2500
8b Kaavamerkinnät ja määräykset
9 Havainnekuva
10 Maankäyttösopimus Pakkasraitti 2
11 Asemakaavan seurantalomake