Uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.4.2020

27.03.2020 klo 13.00

Kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, jätelautakunta Kolmenkierto hyväksyi 12.3.2020 päivitetyt jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräykset koskevat Hattulaa, Hausjärveä, Hyvinkäätä, Hämeenlinnaa, Janakkalaa, Järvenpäätä, Keravaa, Loppea, Mäntsälää, Nurmijärveä, Riihimäkeä, Tuusulaa ja Valkeakoskea. Jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettavia paikallisia sitovia säännöksiä, jotka koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua ja keräämistä. Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.4.2020.

Jäteastian tyhjennysvälit

Kierrätysmahdollisuuksien parantumisen myötä sekajätteen määrä on vähentynyt monilla kiinteistöillä. Tämän vuoksi jätehuoltomääräyksiä on muutettu siten, että huhtikuun alusta alkaen sekajäteastian tyhjennysväliksi voi sopia neljä viikkoa ympäri vuoden. Neljän viikon tyhjennysväli ei edellytä kompostointia tai biojätteen erilliskeräystä. Mikäli kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan tai erilliskerätään, tyhjennysvälin voi sopia kahdeksaan viikkoon saakka. Uudet jätehuoltomääräykset mahdollistavat biojätteen tyhjennysvälin pidentämisen kahteen viikkoon ympäri vuoden.

Pidemmät tyhjennysvälit vähentävät jätteenkuljetuksen aiheuttamia päästöjä ja näkyvät myös pienempänä jätemaksulaskuna. Tyhjennysvälin muuttamisesta sovitaan jätteenkuljetuksesta vastaavan tahon asiakaspalvelun kanssa.

Lajitteluvelvoitteet

Muovipakkausjätettä tulee erilliskerätä taaja-asutusalueen asuinkiinteistöillä, joilla on viisi tai enemmän asuinhuoneistoja. Muovipakkausjätteen keräysvelvoite tulee voimaan 1.1.2021 alkaen vaiheittain sitä mukaa, kun kunnan kilpailuttama kuljetusurakka alkaa kyseessä olevalla alueella, kuitenkin viimeistään 31.5.2022. Muovipakkausjätteen keräysvelvoitteen alkamisesta tiedotetaan erikseen, kun tarkka ajankohta kuljetuksen alkamiselle on tiedossa.

Mikäli taloyhtiöillä on haasteita uusien jäteastioiden sijoittamisessa, kannattaa selvittää mahdollisuus yhteisiin keräysastioihin naapurien kanssa.

Saostus- ja umpikaivolietteen tyhjennys ja käsittely

Asumisessa syntyvän jätevesilietteen tyhjennysväli pysyy ennallaan. Säiliöt on tyhjennettävä kerran vuodessa tai useammin, mikäli ne sisältävät käymälävesiä. Pelkästään pesuvesiä sisältävät harmaavesisäiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran kolmessa vuodessa.

Kevään lähestyessä lietteen omatoiminen käsittely on monelle ajankohtaista. Oman talouden lietteiden käsittelystä riittää ilmoitus jätelautakuntaan. Mikäli omatoiminen käsittely koskee enintään neljän asuinkiinteistön lietteitä, tulee jätelautakunnalta hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksiin.

Lisätietoa jätehuoltomääräyksistä ja muun muassa hakemuslomakkeita löytyy osoitteesta www.kolmenkierto.fi.

Lisätiedot:
jätelautakunnan palvelunumero 03 621 4197
jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, p. 03 621 4194


Hämeenlinnassa 25.3.2020
Jätelautakunta Kolmenkierto

Takaisin