Tuusulan kunnan ulos vuokraamien tilojen vuokrien periminen koronaepidemian aikana

31.03.2020 klo 12.30

Tuusulan kunta on vuokrannut omistamiaan tiloja laajasti eri tarkoituksiin. Koronaepidemian vuoksi useiden yritysten liiketoiminta on vaikeutunut ja rahavirrat ovat heikentyneet nopeasti. Seurojen ja yhdistysten toiminta kuntakonsernin tiloissa on käytännössä loppunut kokoontumisrajoitusten astuttua voimaan.

On tärkeää, että vallitsevissa poikkeusoloissa Tuusulan kunta huolehtii osaltaan paikallisten yritysten, yhdistysten, seurojen ja muiden sidosryhmien toiminnan jatkuvuudesta ja alueen elinvoiman säilymisestä.

Kunnanhallitus päätti 30.3.2020 kokouksessaan, että Tuusulan kunta noudattaa seuraavia linjauksia ulos vuokrattujen tilojen vuokrauksessa ja vuokrien perinnässä:

  • Määräaikaiset vuokranmaksujen lykkäykset ja alennukset mahdollisia. Ensisijaisena arviointikriteerinä koronaepidemian vaikutus yrityksen, yhdistyksen tai henkilön liiketoimintaan tai vuokratun tilaan käyttöön. Valtuutetaan talousjohtaja (sivistyksen tilojen osalta sivistysjohtaja) päättämään vuokranmaksujen lykkäyksistä, alennuksista tai muista maksujärjestelyistä enintään 30.6.2020 saakka.
  • Kunnan vuokraamat liikunta- ja kokoontumistilat seuroille, yhdistyksille ja yksityishenkilöille (tilanvarausjärjestelmä Timmin kautta vuokratut tilat); tila- tai vuoromaksuja ei peritä tilojen kiinnioloaikana.
  • Omistajapoliittisena linjauksena kunnan tytäryhtiöitä kehotetaan noudattamaan samoja edellä kuvattuja linjauksia, mitä sovelletaan kunnan omassa toiminnassa.

Lisätiedot:
talousjohtaja Markku Vehmas, p. 040 314 3060, markku.vehmas@tuusula.fi

Takaisin