Kunnanhallituksen päätöksiä 6.4.2021

06.04.2021 klo 17.30

§ 135 Tuusulan Jäähalli Oy, osakkeiden ostaminen Tuusulan kunnalle

Kunnanhallitus päätti

  • ostaa TuusKiekko ry:ltä 325 Tuusulan Jäähalli Oy:n A-sarjan osaketta 220 000,00 euron kauppahinnalla esityslistan liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti.
  • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää lisätä vuoden 2021 talousarvioon 270 000,00 euron määrärahan Tuusulan Jäähalli Oy:n osakkeiden hankintaa varten.

 

§ 136 Kellokosken uimarannan siisteydestä huolehtiminen ja välinevuokrauksen järjestäminen kesätyövoiman avulla, aloite

Kunnanhallitus päätti

  • hyväksyä vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Karita Mäensivun esittämän hänen ja Margita Winqvistin allekirjoittaman aloitteen 8.2.2021 § 18 tulleen käsitellyksi.

 

§ 137 Ruotsinkylän tutkimusmetsän virkistyskäytön lisääminen, aloite

Kunnanhallitus päätti

  • hyväksyä vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Pekka Heikkisen esittämän Tuusulan vasemmiston valtuustoryhmän aloitteen 8.2.2021 § 20 tulleen käsitellyksi.

 

§ 138 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 139 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §: n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 140 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

§ 141 Muut asiat


Esityslista

Takaisin