Lammaslaitumia hoidetaan Tuusulanjokilaaksossa ja Tuusulanjärven rannoilla

20.05.2021

Laidunkausi on pyörähtänyt käyntiin Tuusulassa, kun ensimmäiset lampaat ovat kirmanneet Tuusulanjokilaakson laitumille. Ennen viimeisten lampaiden kirmaamista muille kunnan laitumille, hoidetaan niitä laidunnukseen sopiviksi. Laiduntaminen auttaa säilyttämään kulttuurimaisemia ja edistää luonnon monimuotoisuutta. 

Hoitotoimenpiteenä laitumia raivataan eli niiltä poistetaan pääasiassa pusikkoa. Näin valo pääsee maahan asti ja sinne kasvaa lampaille hyvää syötävää.

Hoitotoimia tehdään Tuusulanjokilaakson ja Kotorannanpuiston laidunalueilla. Anttilanrannassa hoitotoimia on tehty jo talvella.

Tutustu: Kartta Hyrylän alueen hoidettavista lammaslaitumista

Laiduntamisen hyötynä kulttuurimaisemien säilyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen

Laiduntamisen avulla tehtävän hoidon tavoitteena on pitkän viljelyhistorian omaavan kulttuurimaiseman säilyttäminen ja palauttaminen. Käytännössä hoito ylläpitää ja palauttaa avointa viljelymaisemaa sekä edistää alueen luonnon monimuotoisuutta. Oikein mitoitetun laidunnuksen myötä alueen maaperä köyhtyy vähitellen, ja perinteiset niittylajit saavat lisää elintilaa. Laiduneläimien lanta houkuttelee oletettavasti alueelle uutta hyönteis- ja lintulajistoa.

Yhtenä hoidon tavoitteena on myös vieraslajien torjunta. Laidunnus on erinomainen tapa hävittää haitallista vieraslajia jättipalsamia, sillä lampaat syövät sitä mielellään.

Laiduneläimet elävöittävät myös maisemaa, ja ovat varma kiinnostuksen kohde ainakin lähialueen asukkaille.

Lisätiedot:
Kunnanpuutarhuri Riitta Kalliokoski, p. 040 314 4091, riitta.kalliokoski@tuusula.fi 
Viheraluehoitaja Anne Saavalainen, p. 040 314 4565, anne.saavalainen@tuusula.fi

Takaisin