Ikäihmisten asumisneuvonta tehostuu

29.08.2022

Ikäihmisille suunnattu asumisneuvonta tehostuu Tuusulassa. Kunnassa on aloittanut työnsä uusi asumisneuvoja, Elina Kolehmainen. Hänen tehtäviinsä kuuluu nimenomaan ikääntyneiden kuntalaisten opastaminen ja neuvominen asumiseen liittyvissä asioissa.

Elinan työn tavoite on ennen kaikkea auttaa ikäihmisiä valmistautumaan jo ennakolta ikääntymisen mukanaan tuomiin muutostarpeisiin asumisessa.

- Perinteisesti asumisneuvonta on ollut reagointia jo ilmenneisiin asumisen haasteisiin ja ongelmiin. Nyt on tarkoituksena toimia ennaltaehkäisevästi, jotta ongelmiin ei jouduttaisi. Pyrimme saamaan seniori-ikään ehtineet kuntalaiset pohtimaan, miten asumistarpeet muuttuvat iän karttuessa. Näitä asioita on hyvä miettiä ajoissa yhdessä, jotta esimerkiksi asunnossa tarvittavat muutostyöt saadaan tehtyä jo ennen kuin niiden puuttuminen alkaa haitata asumista, pohtii Elina Kolehmainen.

Ikääntyneiden asumistarpeita onkin kartoitettu Tuusulassa jo aiemmin. Senioreita on esimerkiksi kuultu ympäristöministeriön tukemassa ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen kehittämishankkeessa, jonka tiimoilta järjestettiin työpajoja syksyllä 2021. Hankkeessa kartoitettiin ikäihmisten asumisen nykytilaa ja asumiseen liittyviä tulevaisuuden tarpeita.

Neuvoja ja rahallista tukea

Keskeinen osa Elinan työtä on kertoa asiakkailleen avustuksista ja tuista, joita ikäihminen voi saada jatkaakseen asumista omassa kodissaan. Elinalta saa myös yhteystietoja avustusten jakajatahoille ja tukea avun hakemiseen.

- Esimerkiksi Tuusulankin alueella toimiva Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä eli Keusote auttaa lakisääteisissä asunnon muutostöissä, jotka ovat välttämättömiä asukkaan terveydentilan muutosten takia. Myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus eli ARA myöntää avustuksia asuntojen korjaamiseen ja päivittämiseen ikäihmisten tarpeisiin sopiviksi. Tällaisista mahdollisuuksista yritän kertoa kuntalaisille. Voin myös auttaa ihan konkreettisesti avustushakemusten täyttämisessä, kertoo Elina.

Ikääntymisen ja terveydentilan muutosten myötä voi tulla tarve vaikkapa WC-istuimen vaihtamiseen korkeammaksi, tukikahvan asentamiseen suihkutilaan, porrashissin rakentamiseen tai kylpyhuoneen oviaukon laajentamiseen rollaattorilla kuljettavaksi. Edellytyksenä avun saamiselle ovat heikentynyt toimintakyky tai avustuskohtaisesti määriteltävä vähimmäisikä. Avuntarpeen peruste vaikuttaa siihen, minkä tahon puoleen kulloinkin on parasta kääntyä. Tässäkin asiassa Elina auttaa.

Apua laajalla rintamalla

Apua ja neuvoja saa asumismuodosta riippumatta. Niin vuokralla kuin omistusasunnossa asuvat voivat ottaa yhteyttä. Sama pätee sen suhteen, onko asunto kerros-, rivi- vai omakotitalossa. Kaikkia autetaan.

Tarvetta seniorien asumisneuvonnalle on, sillä koko Suomea koetteleva väestörakenteen painottuminen yhä vanhempiin kansalaisiin koskettaa Tuusulaakin. Kunnan oman väestöennusteen mukaan vuonna 2044 Tuusulassa asuu noin 12 000 vähintään 65-vuotiasta.

Elina palvelee sekä yksittäisiä kuntalaisia että esimerkiksi erilaisia yhdistyksiä tai taloyhtiöiden hallituksia. Puhelimella hänet tavoittaa numerosta 040 314 3068 ja sähköpostilla osoitteesta elina.kolehmainen@tuusula.fi. Palveluaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Tavoitteena on myös tuoda palvelua lähemmäs asukkaita esimerkiksi kirjastoissa ja Kellotuvalla järjestettävillä lähitapaamisilla. Ikääntyneiden asumisneuvontaa on tarjolla ainakin tämän vuoden loppuun.

Vaikka Elinan työpanos suunnataan ikääntyneiden kuntalaisten asumisneuvontaan, mitään tarkkaa ikärajaa yhteyden ottamiseksi ei ole. Vaikka et siis olisikaan täyttänyt 65 vuotta, voit kysyä neuvoa, jos koet esimerkiksi liikuntakykysi heikkenemisen vaikuttavan jatkossa pärjäämiseesi omassa kodissasi.

Asumisneuvojan vastaanottoajat:

Hyrylä / kirjasto, neuvottelutila Einari

tiistaisin 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11. ja 29.11. klo 10-12

Jokela / kirjasto, lukusali

keskiviikkoisin 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11. ja 7.12. klo 10-12                    

Kellokoski / Kellotupa, alakerta

tiistaisin 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. klo 12-14 ja tiistaina 29.11. klo 12.30-14.30

Asumisneuvoja I

 

 

Takaisin