Sopimukset kahden taideteoksen toteutuksesta Rykmentinpuiston alueelle

05.11.2019

Tuusulan Rykmentinpuiston taiteen ohjausryhmä tilasi keväällä luonnokset alueen halki kulkevan kevyenliikenteen väylän ensimmäisille taideteoksille. Saatujen luonnosten perusteella on tehty sopimus toteutuksesta kahden taiteilijan kanssa.

Rykmentinpuiston alueen halki kulkeva kevyenliikenteen väylä on keskeinen koko alueen läpi kulkeva elementti. Tulevaisuudessa Rykmentinpuiston rakentamisen edistyessä kulkuväylä tulee jatkumaan alueen läpi kohti Keravaa ja siellä sijaitsevia julkisen liikenteen yhteyksiä.

Michael Johansson, DejavuEnsimmäisenä toteutukseen tulee Michael Johanssonin teos Some Assembly Required – Déjà Vu, joka sijoittuu tulevien asuntomessujen alueelle hulevesipuistoon. Teos heijastaa alueen menneisyyttä ja peilaa sen tulevaisuuteen ihmisten arkisena kotimaisemana. Teoksen yksityiskohdista voi löytää tuttuja esineitä niin kasarmin arjesta, kuin nykypäivän kodeista. Johansson asettaa esineitä rakennussarjakehyksiin, jonka mittasuhteet ovat luonnollisen kokoisia, toisin kuin rakennussarjat lapsuuden leikeistä. Johanssonin suhde esineisiin voi olla sekä leikkisä että tutkiva, teoksessa esiintyvien esineiden käyttötarkoituksen voi tunnistaa helposti, mutta niiden varsinainen käyttötarkoitus on viety. Yhdistävää on ihmisen toiminta ja lokaatio, nyt Tuusulaan tilattava teoksen osaset ovat suhteessa uuteen tulevaan kotipaikkaansa. Johansson saapuu Suomeen marraskuussa taideteokseen sopivien esineiden etsimistä varten (kuva on idealuonnos). Teos valmistuu ennen asuntomessuja keväällä 2020.

Vesa-Pekka Rannikko, KirjoverkkoperhonenSeuraava toteutettava teos, Vesa-Pekka Rannikon Kirjoverkkoperhonen, muistuttaa myös varuskunta-ajasta, mutta usein piiloon jäävästä näkökulmasta. Entisen varuskunnan toiminta ja sen maasto-olosuhteet ovat aikanaan luoneet alueelle suotuisia elinympäristöjä teoksen esikuvana olevalle perhoslajille. Sen esiintyminen on ollut vahvasti kytköksissä varuskuntaan, vaikka armeija ei tietoisesti ole edesauttanut lajin säilymistä. Nykyisellään perhosta ei Rykmentinpuistossa enää tavata, mutta teos tuo muiston siitä takaisin. Osana teoskokonaisuutta sen lähistölle istutetaan perhosia houkuttelevia kukkivia kasveja ja kenties niiden avulla saadaan itse kirjoverkkoperhonenkin alueelle uudelleen. Alustavan arvion mukaan Vesa-Pekka Rannikko pääsee toteuttamaan teosta vuonna 2021. Toteutusaikataulu noudattaa alueen muuta rakentamista.

 

Michael Johansson

Michael Johansson (s. 1975) on Berliinissä työskentelevä ruotsalaissyntyinen taiteilija. Johansson on kansainvälisesti tunnustettu ja hänen paikallista esineistöä hyödyntäviä installaatioitaan on Ruotsin ja Norjan lisäksi nähtävissä myös Sydneyssä ja Mumbaissa.

"Kirpputorit kiehtovat minua. Kiertely ja kaksoiskappaleiden etsiminen jo muualta hankkimilleni näennäisesti uniikeille, usein hyödyttömille esineille, ei ole vain uteliasta toimintaa, vaan osa työskentelyäni. Esineiden ainutkertainen ja tuntematon alkuperä lisäävät haluani omistaa sen kaksoiskappale."
– Michael Johansson

www.michaeljohansson.com

 

Vesa-Pekka Rannikko

Vesa-Pekka Rannikon (s. 1968) omintakeinen tapa tulkita ympäröivää maailmaa ammentamalla alueen luontohistoriaa tuottaa uuden kokemuksen taiteen keinoin.

"Julkinen taide voi toimia sekä visuaalisena, että sisällöllisenä stimulanttina ympäristön käyttäjille. Olennaista taiteessa on alueen käyttäjien aktivointi ympäristön havainnoimiselle. Julkinen teos voi toimia parhaimmillaan sytykkeenä uuden näkökulman luomiseen elinympäristöstä. On olennaisen tärkeää, että elinympäristössä on elementtejä, jotka eivät sisällä käyttötarkoitusta tai suoranaista hyötyä vaan toimivat ajattelun, kokemisen ja uusien näkökulmien välineinä."
– Vesa-Pekka Rannikko

vesapekkarannikko.com

 

Lisätietoja

Minna Tuominen, Intendentti, Tuusulan taidemuseo
Rykmentinpuiston taiteen ohjausryhmä, pj.
+358 40 314 3459, minna.tuominen@tuusula.fi

Laura Lehtinen, Koordinaattori
Frei Zimmer Oy
+358 50 379 3555, Laura.lehtinen@freizimmer.fi

Takaisin