Koskenmäentie katkaistaan liikenteeltä 14.12. klo 23 – 15.12. klo 04 väliseksi ajaksi – kiertotie käytössä

10.12.2020

Koskenmäentie katkaistaan liikenteeltä maanantai 14.12.2020 klo 23.00 – tiistai 15.12.2020 klo 04.00 väliseksi ajaksi Kivikiilankujan ja Koskelantien väliseltä osuudelta valokuituverkon rakennustyön takia. 

Liikenne ohjataan kulkemaan mainittuna aikana Koskelantien, Koskitien, Kivimiehentien ja Kivikiilankujan kautta.

Urakoitsija pahoittelee poikkeuksellisista liikennejärjestelyistä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä ja töiden lähialueen asukkaille aiheuttamaa melua.


Katkaisun aikana käytössä oleva kiertotie: 

Koskenmäentie katkaistaan liikenteeltä maanantai 14.12.2020 klo 23.00 – tiistai 15.12.2020 klo 04.00 väliseksi ajaksi Kivikiilankujan ja Koskelantien väliseltä osuudelta.
Kuva: Liikenteenohjaussuunnitelma kertoo maanantai 14.12.2020 klo 23.00 – tiistai 15.12.2020 klo 04.00 välisenä aikana käytössä olevan kiertotien reitin. 

Takaisin