Päiväkummuntien rakentaminen alkaa heinäkuussa 2021

01.07.2021

Päiväkummuntien rakentaminen alkaa heinäkuussa 2021. Rakentaminen tehdään kunnan omana työnä. Arvioitu valmistumisajankohta on 10/2021.

Työmaa-alue aidataan, jolla estetään muiden kuin työmaa-henkilöstön alueelle kulku. Työmaasta tiedotetaan tarvittavilla liikennemerkeillä sekä info/opastetauluin. Yleinen liikenne, kulku tonteille ja jalankulku mahdollistetaan tarvittaessa kiertotein. Työmaan etenemisestä tiedotetaan lisää tarpeen mukaan alueen asukkaita ja kiinteistön omistajia.

Rakentamisen aikana pyritään aiheuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä alueen kiinteistöissä asuville/asioiville. Työt pyritään tekemään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7.00–18.00.

Lisätietoja rakentamisesta: vastaava mestari Jussi Pesonen, p. 040 314 3146, jussi.pesonen@tuusula.fi

suunnittelusta: projekti-insinööri Helena Saarela , p. 040 314 4552, helena.saarela@tuusula.fi

Lisätietoja kunnallistekniikan rakentamishankkeista. (linkki kaikkien rak.hankkeiden sivulle)

Takaisin