A

Kunnanhallituksen päätöksiä 20.3.2017

20.03.2017 klo 20.10

97 § Valtuuston 13.3.2017 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 

Kunnanhallitus päätti todeta KunL 56 §:n mukaisesti valtuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.

98 § Kellokosken keskustan asemakaavan muutosehdotus

Ari Nyman esitti Pasi Huuhtasen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänin 6-5 kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

99 § Österholm Mika, Kirkonkylä, Kakskymppinen rn:o 4:418, kaavamuutoshakemus

Kunnanhallitus päätti, että kaavamuutokselle ei tässä vaiheessa ole tarvetta, mutta tämänkin kiinteistön asemakaavan muuttamista voidaan tutkia, mikäli lähialueella muutoin asemakaavan muuttamiseksi on tarpeita.

100 § Tuusulan seurakunta, Hevospelto rn:o 7:59, Seurakunnanmaa rn:o 3:258, Verho rn:o 3:259 ja Pappila rn:o 7:61, kaavamuutoshakemus

Kunnanhallitus päätti, että Hevospelto-kiinteistön osalta asemakaavan muutosta voidaan tutkia, mutta vasta mikäli lähialueella käynnistyy asemakaavan muutoshanke, johon ko. kiinteistö voidaan liittää. Muutoin kohteet eivät edellytä toimenpiteitä tämän hakemuksen käsittelyn osalta.

101 § Saarentaus Ritva, kauppakirja, kiinteistö 858-409-32-0, Anttilanranta, Paijala

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan 2.3.2017 allekirjoitetun kauppakirjan, jolla Ritva Saarentaus luovuttaa vastikkeetta Tuusulan kunnalle noin 141 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnan Paijalassa sijaitsevasta kiinteistöstä Kalliopohja RN:o 32:0 (858-409-32-0).

102 § Kujala Jouni ja Sirpa, vaihtokirja, kiinteistö 858-409-3-27, Anttilanranta, Paijala

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan 8.3.2017 allekirjoitetun vaihtokirjan, jolla Jouni ja Sirpa Kujala luovuttavat Tuusulan kunnalle yhteensä noin 1223 m2:n suuruiset määräalat Tuusulan kunnan Paijalan kylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Kalliola RN:o 3:27 (858-409-3-27) ja Tuusulan kunta luovuttaa Jouni ja Sirpa Kujalalle yhteensä  noin 548 m²:n suuruiset määräalat Tuusulan kunnan Pai-jalan kylässä sijaitsevasta kiinteistöstä RN:o 26:136 (858-409-26-136) sekä yhteensä noin 128 m²:n suuruisen määräalan kiinteistöstä RN:o 3:13 (858-409-3-13). Välirahana Kujalat maksavat kunnalle vaihdossa 5.620 e.

103 § Keto Eero ja Kerttu, kauppakirja, kiinteistöt 858-409-3-39 ja 858-409-15-50, Anttilanranta, Paijala

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan 16.2.2017 allekirjoitetun kauppakirjan, jolla Eero ja Kerttu Keto luovuttavat vastikkeetta Tuusulan kunnalle yhteensä noin 336 m²:n suuruiset määräalat Tuusulan kunnan Paijalassa sijaitsevista kiinteistöstä Rauhamäki RN:o 3:39 (858-409-3-39) ja Rauhamäki 2 RN:o 15:50  (858-409-15-50).

104 § Salmisen perikunta, kiinteistön 858-401-5-359 Ali-Knuuttila osto, Hyrylä

Kunnanhallitus päätti, että Tuusulan kunta ostaa Riitta, Ritva ja Teuvo Salmisen muodostamalta perikunnalta noin 46 400 m2:n suuruisen Ali-Knuuttila nimisen kiinteistön (858-401-5-359) 69 600 euron kauppahinnalla sekä muutoin kauppakirjassa tarkemmin määritellyin normaalein kauppaehdoin ja hyväksyä esityslistan liitteenä olevan 13.3.2017 allekirjoitetun kauppakirjan.

105 § As Oy Mahlametsä, kunnan osakkeiden nrot 174829-183532 myyminen

Kunnanhallitus päätti myydä Harri Määtälle kunnan omistamat As Oy Mahlametsä nimisen yhtiön osakkeet nrot 174829-183532, huoneisto Kalliopohjantie 1 B 24, 04300 Tuusula, velattomaan hintaan 105 000 euroa.

Kunnanhallitus päätti, että ostaja ottaa vastatakseen huoneistoa koskevan velkaosuuden 7 440,85 euroa (tilanne 31.12.16), mikä vähennetään velattomasta kauppahinnasta.

Kunnanhallitus päätti, että huoneisto myydään tavanomaisilla kauppaehdoilla siinä kunnossa kuin se nyt on ja että huoneiston omistusoikeus siirtyy ostajalle kun kauppahinta on maksettu.

Kunnanhallitus päätti oikeuttaa henkilöstöjohtaja Harri Lipastin allekirjoittamaan kauppakirjan.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

106 § Tuusulan kunnan pysäköintipolitiikka

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

107 § Kommenttipyyntö tulevaisuuden kuntaparlamentaarisen työryhmän väliraportista, Tuusulan kunnan vastaus

Kunnanhallitus päätti antaa esityslistan liitteenä olevat kommentit Tulevaisuuden kuntaparlamentaarisen työryhmän väliraportista.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

108 § Luottamushenkilöiden päätelaitteet sähköiseen kokouskäytäntöön siirryttäessä

Kunnanhallitus päätti, että luottamushenkilöt käyttävät sähköisessä kokoustamisessa pääsääntöisesti omia henkilökohtaisia kannettavia tai tablet-tietokoneitaan, joista kunta maksaa luottamushenkilöille kuukausittaisen käyttökorvauksen 20 euroa.

Kunnanhallitus päätti, että kunta hankkii luottamushenkilöiden käyttöön tietohallinnon määrittelemät tablet-tietokoneet tarvittavilla tukipalveluilla vain niissä poikkeustapauksissa, joissa luottamushenkilöllä ei ole sähköisen kokouskäytännön edellyttämää henkilökohtaista laitetta käytettävissään.

109 § Kuntavaalit 2017, vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen, Pohjois-Tuusulan vaalitoimikunta, Kellokoski l. vaalilautakunta ja Kirkonkylän vaalilautakunta

Kunnanhallitus päätti myöntää Aulis Koivusaralle eron Pohjois-Tuusulan vaalitoimikunnan puheenjohtajan tehtävästä, valita Rauli Åhsin puheenjohtajaksi Pohjois-Tuusulan vaalitoimikuntaan, myöntää Eero Ahorannalle eron Kellokoski l. vaalilautakunnasta ja valita hänen tilalleen Antero Ahorannan ja myöntää Marko Cederille eron Kirkonkylän vaalilautakunnasta ja valita Kati Stenvall-Jauhiaisen jäseneksi hänen tilalleen. Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

110 § Kuntauudistustoimikunta, jäsenen vaihtuminen

Kunnanhallitus päätti valita kuntauudistustoimikunnan jäseneksi Sami Tammisen tilalle Kari Kinnusen.

111 § Kunnan edustajan nimeäminen yhtiö- ym. kokouksiin vuonna 2017

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa talousjohtajan tai hänen nimeämänsä edustamaan Tuusulan kuntaa osakeyhtiöiden, kiinteistöyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ym. yhtiöiden sekä yleishyödyllisten yhdistysten, säätiöiden ja muiden yhteisöjen, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä, varsinaisissa ja ylimääräisissä yhtiö-, vuosi- ym. kokouksissa. Tämä valtuutus on voimassa, kunnes asiasta päätetään 1.6.2017 voimaan tulevan uuden hallintosäännön mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti ilmoittaa näille yhteisöille, että kutsu kokouksiin tulee lähettää kunnan lisäksi myös suoraan talousjohtajalle.

112 § Tytäryhtiöiden hallitusehdokkaat vuodelle 2017

Kunnanhallitus päätti nimetä toimikaudeksi 2017 tytäryhteisöjen hallitusehdokkaat, mutta kuitenkin siten, että hallitusehdokkaista tehdään uudet päätökset vuoden 2017 aikana 1.6.2017 voimaan tulevan uuden hallintosäännön mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti nimetä

– Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallitukseen jäseniksi Sauli Stoltin (varajäsen: Marja-Leena Kulmala), Tuula Salmisen (varajäsen: Elina Väänänen), Kyösti Kukkohovin (varajäsen: Kalevi Hyytinen), Kari Frimanin (varajäsen: Marko Ceder) ja Asta Jantusen (varajäsen: Liisa Kirves) sekä puheenjohtajaksi Sauli Stoltin ja varapuheenjohtajaksi Tuula Salmisen.

– As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3:n hallitukseen jäseneksi Aila Koivusen.

– Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskuksen hallitukseen jäseniksi Mika Heinon, Pentti Kilpeläisen ja Päivi Turusen sekä puheenjohtajaksi Mika Heinon.

– Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalon hallitukseen jäseniksi Hans Malmlundin, Tanja Pekkolan ja Toni Luoteen sekä puheenjohtajaksi Hans Malmlundin.

– Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen hallitukseen jäseniksi Hannu Kantolan (varajäsen: Sakari Eskelinen), Harri Lipastin (varajäsen: Tuula Hyttinen), Kalevi Piipon (varajäsen: Kalevi Hyytinen), Arja-Leena Ahon (varajäsen: Liisa Kirves) ja Outi Hämäläisen (varajäsen: Marko Härkönen) sekä puheenjohtajaksi Hannu Kantolan.

– Kiinteistö Oy Tuusulan Vanhan Kunnantalon hallitukseen jäseniksi Jouko Riolan (varajäsen: Kalevi Mölkänen) ja Päivi Visurin (varajäsen: Margita Winqvist).

– Tuusulan kansanopiston Oy:n hallitukseen jäseniksi Kalevi Piipon, Tanja Pekkolan, Sakari Simolan, Irma Jokisen ja Matias Korkiavuoren sekä puheenjohtajaksi Kalevi Piipon.

– Kellokosken Jäähalli Oy:n hallitukseen jäseniksi Kimmo Huuhtasen, Liisa Palvaksen ja Ari Maskosen.

– Tuusulan Jäähalli Oy:n hallitukseen jäseniksi Jyri Paavolan, Pentti Airikan, Harri Lipastin ja Tiina-Kaisa Laakso-Liukkosen sekä puheenjohtajaksi Jyri Paavolan.

– Tuusulan Tekonurmi Oy:n hallitukseen jäseniksi Jani Peltosen, Mika Mäki-Kuhnan ja Tiina-Kaisa Laakso-Liukkosen sekä puheenjohtajaksi Jani Peltosen.

– Tuusulan Tenniskeskus Oy:n hallitukseen jäseniksi Päivi Kilpeläisen ja Pekka Ruotsalaisen sekä puheenjohtajaksi Pekka Ruotsalaisen.

– Jokelan Tekonurmi Oy:n hallitukseen jäseniksi Sami Tammisen, Pasi Huuhtasen ja Tuula Rantilan sekä puheenjohtajaksi Sami Tammisen.

– Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallitukseen jäseniksi Pentti Kilpeläisen, Inkeri Kostiaisen ja Mauno Lehtisen sekä puheenjohtajaksi Pentti Kilpeläisen.

113 § Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta vuodelle 2017

Kunnanhallitus päätti valita Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksiin edustajakseen Kristiina Bergin ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Veikko Seunan toimikaudeksi 2017, mutta kuitenkin siten, että edustajista tehdään uudet päätökset vuoden 2017 aikana, 1.6.2017 voimaan tulevan uuden hallintosäännön mukaisesti.

114 § Kaavamääräysten asumista koskevien merkintöjen laajentaminen erityisryhmien yhteisöllistä asumista tukevaksi, aloite

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistalla olevan selvityksen aloitteen johdosta ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa valtuutettu Erja Sarenius-Salmenkiven 21.9.2015 esittämän valtuuston keskiryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

115 § Puhdas ja laadukas lähiruoka kouluihin ja päiväkoteihin sekä lähiruoka kunniaan Tuusulassa, aloitteet

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

116 § Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen asettaminen, Tuusulan yleiskaava 2040

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

117 § Asemakaavan muuttaminen ja maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisen rakennuskiellon asettaminen, Sammonmäen alue

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että Sammonmäen alueen asemakaavojen muuttaminen lisätään kunnan kaavoitusohjelmaan ja asemakaavan muuttaminen laitetaan välittömästi vireille esityslistan liitekartassa 1. esitetylle asemakaava- ja asemakaavamuutosalueelle ja kaavamuutosalue asetetaan MRL 53 §:n mukaiseen rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi alkaen 9.5.2017 ja että päätöstä on noudatettava MRL 202 §:n nojalla ennen kuin se on saanut lainvoiman.

118 § Viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

119 § Toimielinten pöytäkirjoja

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

120 § Ilmoitusasiat

Liisa Sorri esitti Sari Heiskasen ja Kari Frimanin kannattamina, että kunnanhallitus antaa lausunnon Tuusulan paloaseman purkuluvasta. Äänin 8-3 kunnanhallitus päätti, että lausuntoa ei anneta. Kari Friman, Sari Heiskanen ja Liisa Sorri jättivät eriävän mielipiteen.

 

Esityslista

Takaisin