A

Hiekkamäentien suunnitelmaehdotuksen nähtävilläolo

20.04.2017 klo 00.00

Tuusulan kunnan kunnallistekniikan suunnittelussa on laadittu Hiekkamäentien katusuunnitelmaehdotus, piir.no 1958/1-4,9.

Katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville kahdessa vaiheessa (kts kuva 1). Alustavan nähtävillä olon aikana (12.1.-25.1.2017) suunnitelmaluonnoksesta ei tullut palautetta. Alustavan nähtävillä olon jälkeen suunnitelmaluonnos annettiin tiedoksi tekniseen lautakuntaan, myöskään lautakunta ei kommentoinut suunnitelmaa.

Nyt suunnitelmaehdotus asetetaan virallisesti nähtäville. Lopullisen katusuunnitelman hyväksyy tekninen lautakunta.

Katusuunnitelman alustava nähtävillä olo

Katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä 20.4.-3.5.2017 Tuusulan kunnan yhdyskuntatekniikassa kunnantalon 3. kerroksen B-siiven aulassa (Hyryläntie 16) ja Tuusulan pääkirjastossa. Katusuunnitelmaehdotukseen voi tutustua myös kunnan internet-sivuilla.

Hiekkamäentien katusuunnitelmaehdotukseen kuuluvia toimenpiteitä:

  • Katurakenteiden uusiminen
  • Sadevesiviemäröinnin täydentäminen
  • Tuusulan seudun vesilaitoksen vesijohdon uusiminen
  • Vesijohtoliitoksien uusiminen (tonttiliitokset)
  • Kevytväylän rakentaminen
  • Bussipysäkin rakentaminen Valimontielle
  • Valaistuksen uusiminen tarvittavilta osin

Jos tiedossanne on muita suunnitelmaan tarvittavia toimenpiteitä tai huomioonotettavia yksityiskohtia, otattehan yhteyttä.

Lisätietoja katusuunnitelmaehdotuksesta antaa suunnitteluinsinööri Suvi Niemi, p. 040 314 3567, (huone 304), sähköposti: suvi.niemi(at)tuusula.fi.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti Tuusulan kunnan tekniselle lautakunnalle 3.5.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Tuusulan kunta

Tekninen lautakunta

PL 60

04301 Tuusula

tai sähköpostilla osoitteeseen: tekninentoimi@tuusula.fi

Takaisin