A

Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 3.4.2017

04.04.2017 klo 14.00

136 § Henkilöstökertomus 2016

Kunnanhallitus päätti osaltaan hyväksyä vuoden 2016 henkilöstökertomuksen sekä ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä vuoden 2016 henkilöstökertomuksen tiedoksi.

137 § Riihikallion koulun musiikkiluokka 9 A, Avustushakemus ystävyyskuntavierailuun Sollentunaan

Kunnanhallitus päätti myöntää Riihikallion koulun 9 A musiikkiluokalle avustusta Sollentunaan järjestettävän ystävyyskuntamatkan kustannuksiin 1200 euroa kunnanhallituksen kansainvälisen toiminnan määrärahasta.

138 § Kaatuneitten muistopäivän seppelten lasku 21.5.2017

Kunnanhallitus päätti nimetä edustajikseen kaatuneitten muistopäivän seppeltenlaskuun Kirkkopuistoon ja Paijalan hautausmaalle Jorma Sulanderin, Ilmari Sjöblomin, Salla Heinäsen ja Veikko Seunan ja Kellokosken hautausmaalle Kyösti Lehtosen ja Kari Frimanin.

139 § Tuusulanjärven matkailumarkkinoinnin kilpailutus

Kunnanhallitus päätti hylätä Mainonnan Vuolas Vastavirta Oy:n tarjouksen, koska se ei saapunut tarjouspyynnössä ilmoitetussa määräajassa sekä valita Tuusulanjärven Matkailu Ry:n Tuusulan matkailupalveluiden markkinoinnin tuottajaksi.

140 § Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, takauksen myöntäminen, vuokratalo Alarinne II

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää antaa kunnan omavelkaisen takauksen Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä ottamalle enintään 1 263 000 euron lainalle, jolla yhtiö rahoittaa uudisrakennus Alarinne II:n. Yhtiö maksaa kunnalle vuosittain 0,2 %:n takausprovision taatun lainan maksamattomasta pääomasta. Vakuudeksi hyväksytään kunnan aiemmin myönnettyjen lainojen vastavakuutena olevat, lainojen lyhennysten myötä uudeksi vastavakuudeksi vapautuneet kiinnitykset. Lisäksi vakuudeksi haetaan kiinnitykset tilaan 858-3-7028-2.

141 § As Oy Vesitorninpuisto, kunnan osakkeiden nrot 4189–4456 myyminen

Kunnanhallitus päätti myydä Oy Staffra Ab:lle / Staffan Floessellille kunnan omistamat As Oy Vesitorninpuisto -nimisen yhtiön osakkeet nrot: 4189–4456, huoneisto Kalliolinnankuja 1 A 13, 04500 Kello-koski, velattomaan hintaan 44 000 euroa. Ostaja ottaa vastatakseen huoneistoa koskevan velkaosuuden 3 611,00 euroa (tilanne 28.3.2017), mikä vähennetään velattomasta kauppahinnasta. Huoneisto myydään tavanomaisilla kauppaehdoilla siinä kunnossa kuin se nyt on ja huoneiston omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on maksettu. Kunnanhallitus päätti oikeuttaa henkilöstöjohtaja Harri Lipastin allekirjoittamaan kauppakirjan. Kunnanhallitus tarkasti ja hyväksyi pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa. 

142 § Ukkola Esa, eron myöntäminen kasvatus- ja sivistystoimen johtajan virasta

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää eron kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Esa Ukkolalle 30.5.2017 lukien.

143 § As Oy Vesitorninpuiston yhtiökokous, hallituksen nimeäminen

Kunnanhallitus päätti valita ehdokkaakseen As Oy Vesitorninpuiston hallitukseen Kyösti Lehtosen ja ehdottaa häntä myös hallituksen puheenjohtajaksi sekä merkitä tiedoksi, että Kyösti Lehtonen on valittu jatkamaan As Oy Kalliolinnankuja 2 hallituksen jäsenenä ja hyväksyy suoritetun toimenpiteen. Kunnanhallitus tarkasti ja hyväksyi pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

144 § Viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus päätti, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

145 § Toimielinten pöytäkirjoja

Kunnanhallitus päätti, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

146 § Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

 

Esityslista

Takaisin