Tuusulan kunta on vähentänyt lämmitysöljyn käyttöä lämmitystapamuutoksilla

03.12.2018 klo 14.20

Tuomalan koulussa on siirrytty kaukolämpöön. Venlantuvan päiväkodissa ja Anttilan koetila-alueella sijaitsevassa Pajakoulussa on siirrytty ilma-vesi-lämpöpumppuihin.

Tuomalan koulu liitettiin Fortum kaukolämpöön syyslomaviikolla. Kaukolämpö tuotetaan Järvenpään biovoimalaitoksella. Kaukolämpöön siirtyminen oli kunnalle helppo valinta. Kaukolämpöverkosto on lähellä ja teknologia tuttu ja toimiva. Myös liittymismaksun edullisuus auttoi valinnassa. Kiinteistön lämmitystapa oli pohdinnassa myös rapautuvan savupiipun ja vanhan maanalaisen öljysäiliön vuotoriskin takia.

Lämmitystapamuutoksella haettiin ympäristönäkökulmien lisäksi toimintavarmuutta ja parannettiin kiinteistön arvoa.  Hanke onnistui hyvin kireästä aikataulusta huolimatta: koululaisten palatessa lomalta heitä odotti lämmin koulurakennus.

Anttilan koetila-alueella sijaitsevissa Venlantuvan päiväkodissa ja Pajakoulussa luovuttiin öljyllä lämpiävästä aluelämmöstä ja siirryttiin ilma-vesi-lämpöpumppuihin. Kohteissa on sähkövastukset kovien pakkasten varalta.

Toimenpiteillä pyrittiin öljyn käytön vähentämisen lisäksi turvaamaan kohteiden lämmönsaanti vanhenevan aluelämmön alueella. Kohteet toimivat myös hyvinä pilotteina ja kokemusten kerääjinä kunnalle seuraaviin lämmitystapamuutoksiin.

Lämmitysöljyn käytön vähentämisen taustalla on Tuusulan kunnan sitoutuminen energiatehokkuuden parantamiseen sekä uusiutuvien energianlähteiden käytön edistämiseen energiatehokkuussopimuksella. Kunta on allekirjoittanut työ- ja elinkeinoministeriön kanssa jo toisen energiatehokkuussopimuksen, joka kattaa kauden 2017–2025.Myös kunnan uusi strategia ohjaa huomioimaan kestävän kehityksen kaikessa kunnan toiminnassa, myös lämmityksessä.

Lisätietoja: projektipäällikkö Anna-Maria Rauhala, 040 314 2244

 

Takaisin