Tuusulan kunta kutsuu yhdistys- ja seuratoimijoita yhteistyökumppaneiksi koulujen kerhotoimintaan

07.03.2019 klo 10.20

Tuusulan kunta haki maaliskuussa 2018 laajasti seuroista ja yhdistyksistä yhteistyökumppaneita koulujen kerhotoimintaan. Yhteistyö aloitettiin 11 yhteiskumppanin kanssa, ja se on monipuolistanut kouluilla tarjottavaa kerhotoimintaa. Kuluvan lukuvuoden kokemusten rohkaisemana Tuusula jatkaa toimintaa hakien kerhoyhteistyöhön kumppaneita 7.4.2019 asti.

Tuusulan kunnan sivistyksen toimialue etsii jälleen yhteistyökumppaneita koulujen kerhotoiminnan järjestämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää, ja mielekästä kerhotoimintaa järjestämällä voidaan tukea kouluviihtyvyyttä. Kerhotoiminnassa mukana oleminen tarjoaa yhdistyksille ja seuroille mahdollisuuden rekrytoida henkilöstöä ja tarjota heille iltapäivien ajaksi mielekästä työtä.

Tuusulan koulujen oppilaskunnat ovat ideoineet oppilaita kiinnostavia kerhoja. Kerhotoiveissa on liikuntaa, taidetta, tietokonetaitoja, retkeilyä, kädentaitoja, yhdessäoloa, musiikkia, teatteria, kuvataiteita, kieliä, kulttuuria ja kokkailua.

Hakeminen kerhoyhteistyön kumppaniksi

Vastaavalta kerhojen ohjaajalta edellytetään täysi-ikäisyyttä. Kerhoissa voi olla mukana alaikäisiä kerho-ohjaajia vastaavan ohjaajan lisäksi. Tuusulan kunta maksaa kerho-ohjaajille 30 euron suuruisen tuntipalkkion.

Yhdistys- ja seuratoimijan kirjallinen tarjous kerhotoiminnasta tulevalle lukuvuodelle 2019−2020 tulee tehdä 7.4.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen katja.elo@tuusula.fi.

Tarjouksen tulee sisältää

 • yhdistyksen tai seuran yhteystiedot ja yhteyshenkilön nimi
 • tarjotun kerhon toiminta-ajatus
  • selkeä ja tiivis esittelyteksti, jota voidaan suoraan käyttää kerhomainoksena yhteisessä kerhokalenterissa
 • kerhon toiminta-aika
  • milloin suunnilleen lukuvuoden aikana pidetään, miten pitkä yksi kerhokerta on
  • mahdollista on pitää kerhoa esimerkiksi kuukauden tai koko lukuvuoden jatkuvana
 • kerhon toimintapaikka
  • koulujen yhteydessä/ muualla, missä
  • mahdollisuus pitää kerhoa vain yhdessä paikassa vai useilla kouluilla
 • erittely tarvittavista tiloista ja tarvikkeista kouluilla
 • minkä ikäisille toiminta on suunnattu, kuinka monta lasta tai nuorta yhteen kerhoon mahtuu
 • muuta tarpeelliseksi katsottua tietoa

Päätökset kerhoyhteistyöstä tehdään huhtikuun 2019 loppuun mennessä.

Lisätiedot:

Katja Elo, oppimisen asiantuntija
p. 040 314 4028
katja.elo@tuusula.fi

Takaisin