Kunnantalon korvaavista tiloista päätetään huhtikuussa

12.04.2019 klo 06.20

Tuusulan kunnan korvaavista tiloista on tavoite tehdä päätös vielä huhtikuussa. Asia on tämän jälkeen tarkoitus viedä toukokuun, tai viimeistään kesäkuun, kunnanvaltuustoon tarvittavien määrärahojen myöntämistä varten. Todennäköisesti siirtymiset toisiin tiloihin tapahtuvat kesälomien jälkeen. Kunnan tilatyöryhmä käsitteli asiaa viimeksi kokouksessaan 9.4.2019.

Henkilöstö tulee siirtymään useampaan tilaan: osa henkilöstöstä siirtyy Sahankulmaan, osa muualle. Toinen väistötila / muut väistötilat ovat vielä avoinna.

Väistötilojen valinnassa noudatetaan seuraavanlaisia kriteereitä:

  • Sijainti ja saavutettavuus (asiakaspalvelu ja arkistojen läheisyys)
  • Toiminnallisuus ja käytettävyys (yhteydet, riittävästi myös neuvottelu- ja aputiloja)
  • Tekninen kunto (tärkein. Selvitykset sisäilman osalta oltava kunnossa, jotta ei mennä ”ojasta allikkoon”)
  • Vaikutus maankäyttöön ja kehittämiseen
  • Saatavuus; remonttien ajankohta, toimitusajat ja käyttöönottoajankohta
  • Kustannukset (vuokra, investoinnit, käyttökulut yms.)

Se, kuka siirtyy mihinkin tilaan, käydään erikseen myöhemmin läpi henkilöstön kanssa.

Väistötiloihin siirtymistä valmistelemaan ja toteuttamaan nimetään erillinen projektipäällikkö. Väistötiloihin siirtyminen edellyttää monien eri asioiden huomioimista, kuten uuden tilan kunnostamiseen, kalustamiseen ja tekniikkaan liittyvien asioiden valmistelua.

Kunnantalon henkilökunnalle järjestetään väistötiloihin siirtymisen etenemisestä info- ja keskustelutilaisuus huhtikuussa.

 

Lisätiedot:

Pormestari Arto Lindberg, 040 314 3101, arto.lindberg@tuusula.fi

Kansliapäällikkö Harri Lipasti, 040 314 3003, harri.lipasti@tuusula.fi

Takaisin