Kehä IV:n suunnittelu on alkanut Tuusulan osalta

14.05.2019 klo 10.50

- Kehä IV:n suunnittelu on alkanut jo Tuusulan kunnan osalta. Meillä on halu edistää osaltamme Kehä IV:n toteutumista, sillä kehätie on keskeinen osa Focus-alueen liikenneyhteyksiä, pormestari Arto Lindberg toteaa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolella sijaitsevalle Focus-alueelle on suunniteltu laajoja työpaikka- ja logistiikka-alueita ja seudullinen vähittäiskaupan keskus (Focus Retail Stadium). Kehä IV on osa Focus-alueen asemakaavaa ja muodostaa alueen liikenteen runkoväylän.

Kehä IV:n suunnittelun aloittaminen välillä kt45–mt 11463 (Tuusulanväylä–Myllykyläntie) on vuoden 2019 tavoitteita. Asemakaavaluonnos on parhaillaan työn alla. Asemakaavaluonnokseen liittyen kunta on päivittämässä Kehä IV:n aluevarausta. Osuudesta välillä mt 11463–vt3 on meneillään myös yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten harkintaprosessi. Samassa prosessissa arvioidaan, tuleeko myös väylän Tuusulan puoleisen osuuden ympäristövaikutukset arvioida uudelleen.

Asemakaavaluonnoksen laadinnan yhteydessä on aloitettu kaava-alueen yleistasauksen suunnittelu. Suunnitelman edellyttämät maastotutkimukset tehdään keväällä ja suunnitelma valmistuu alkusyksystä 2019. Tämän jälkeen voidaan aloittaa Kehä IV:n tarkempi jatkosuunnittelu edellyttäen, että väylästä tehty aluevaraussuunnitelman päivitys on valmis.

KehäIV

Lisätiedot:

Pormestari Arto Lindberg, 040 314 3101, arto.lindberg@tuusula.fi

Takaisin