Huomio turvalliseen koulutiehen – Tuusulassa 8.8.2019 koulutielle astuu 5800 lasta ja nuorta

07.08.2019 klo 09.50

Tuusulassa koulut aloittavat syyslukukautensa torstaina 8.8.2019. Koulutiellensä astuu tuolloin noin 5800 oppilasta ja opiskelijaa, heistä ensimmäistä koulumatkaansa taittaa noin 500 ensimmäisen luokan oppilasta.

Aikuisten vastuu lasten turvallisesta koulutiestä

Liikenneturva muistuttaa 10.7.2019 julkaisemassaan Harjoittelemalla turvallinen koulumatka -tiedotteessaan aikuisten vastuusta luoda lapsille turvallinen koulutie. Aikuisen vastuulla on pohtia lapselleen turvallisin koulureitti ja kulkuväline sekä harjoitella koulumatkaa yhdessä lapsen kanssa.

Kaikkien tielläliikkujien on hyvä kiinnittää huomiota lasten turvallisuuteen noudattamalla nopeusrajoituksia ja kiinnittämällä erityistä huomiota suojateiden kohdalla. Opetuspäällikkö Markus Torvinen vinkkaa liikenneturvallisuuden lisäämisestä:

- Lapsen valmiudet liikkua liikenteessä itsenäisesti kehittyvät vähitellen, kuten muutkin elämässä tarvittavat tiedot ja taidot. Turvallinen liikkuminen omassa lähiympäristössä on tärkeää lapsen kehityksen kannalta. Koulujen alkamisen myötä lapsen itsenäinen liikkuminen vähitellen lisääntyy koulun ja kodin välillä ja myös uusien kavereiden luokse. Lapset luottavat meihin aikuisiin tienkäyttäjiin ja meidän kykyymme tehdä liikkumisesta turvallista. Toimitaan siis niin ja huomioidaan eri-ikäiset ja -kokoiset liikkujat liikenteessä.

Liikenneturva on koonnut vanhemmille vinkkejä lapsen turvalliseen koulumatkaan: 

  • Suunnittele sopivin reitti kouluun – turvallisin reitti ei välttämättä aina ole se lyhin. 
  • Harjoittele koulureitti yhdessä lapsesi kanssa. Kun perusasiat ovat hallussa, kannattaa antaa lapsen toimia itsenäisesti ja seurata vierestä. 
  • Lapselle on hyväksi liikkua edes osa koulumatkasta omin voimin – se kartuttaa liikennetaitoja ja saattaa myös virkeämpänä koulupäivään. 
  • Koulumatkan sujumisesta kannattaa kysellä lapselta pitkin kouluvuotta, myös jo varttuneemmilta koululaisilta – se on tärkeä välittämisen merkki.

 

Hyvää alkavaa uutta lukuvuotta kaikille oppilaillemme ja opiskelijoillemme! 

Linkkejä koulun aloitusoppaisiin:

https://vanhempainliitto.fi/esitteet/koulu-alkaa-tervetuloa/  

https://vanhempainliitto.fi/esitteet/tervetuloa-ylakouluun/ 

https://www.mll.fi/hyva-alku-koulutielle/ 

Takaisin