Tuusulalaiset ovat keskimäärin onnellisia ja voivat hyvin

03.10.2019 klo 08.40

Tuusulan hyvinvointikertomuksen perusteella suurin osa tuusulalaisista voi hyvin. Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen kokouksessaan 10.6. Hyvinvointikertomuksen tiedot ovat nyt jälleen ajankohtaisia, sillä lautakuntien käsittelyyn tulee lokakuussa kunnassa eri toimialueiden yhteistyössä valmistelema hyvinvointisuunnitelma. Valtuuston hyväksyttäväksi suunnitelma etenee joulukuussa.

– Tuusulalaisten hyvinvointi on Tuusulan strategian keskiössä ja kunta luo monin tavoin edellytyksiä sille, oli sitten kyseessä puhdas juomavesi, liikenneyhteydet, lähiliikuntapaikat tai tapahtumat. Kunnan hyvinvointisuunnitelman laadinnassa on tärkeää ymmärtää asukkaiden ajatuksia, tarpeita ja toiveita sekä yhdessä miettiä, miten hyvinvointia edistetään lähivuosina, pormestari Arto Lindberg sanoo.

– Hyvinvointisuunnitelmaa laaditaan osallistuvassa prosessissa. Olemme kohdanneet eri-ikäisiä ja eri puolilla kuntaa asuvia tuusulalaisia ja kysyneet mikä tuo heille hyvinvointia. Vastauksissa korostuu perheen, ystävien, luonnon ja yhteisöllisyyden merkitys. Järjestimme myös Erätauko-dialogin tuusulalaisten hyvinvoinnista 2020-luvun Tuusulassa. Erätauko-dialogi on Sitran luoma tapa käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Erätauko-dialogissa pyritään tasavertaiseen keskusteluun, aiheen ja muiden ihmisten ymmärtämiseen, muttei yksimielisyyteen tai ratkaisuihin, kertoo kehittämispäällikkö Heidi Hagman.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valottavat sitä, miten tuusulalaiset voivat ja mitä tavoitteita Tuusulassa tehtävälle hyvinvointia edistävälle työlle asetetaan. Ne kokoavat yhteen eri tietolähteistä saatavaa tietoa ja analyysejä kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Kertomus on laadittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosittelemien indikaattoreiden ja syksyllä 2018 tehdyn FinSote-kyselytutkimuksen indikaattoreiden pohjalta. Hyvinvointityötä ohjaa Tuusulassa vuoden alusta asti toiminut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta.

Finsote 2018 -tutkimus tutki tuusulalaisten onnellisuutta ja havaitsi, että tuusulalaiset ovat Suomen keskiarvoa ja Keusote-kuntien asukkaita onnellisempia. Tutkimuksen tulosten mukaan tuusulalaiset keskimäärin kokevat elämänlaatunsa hyväksi, eivätkä joudu tinkimään ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan takia niin paljon kuin ihmiset koko maassa tai lähikunnissa.

Tuusulalaiset lapsiperheet voivat indikaattoritietojen valossa paremmin kuin Keski-Uudenmaan tai koko Suomen lapsiperheet. Tuusulassa asutaan lapsiperheissä suhteellisen väljästi ja toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita lapsiperheitä on vähemmän kuin muissa lähialueen kunnissa ja koko maassa. Aikuisväestön osalta tuusulalaisten työttömien määrä on laskussa. Tuusula on alueellaan liikkuvimpien kuntien joukossa sekä nuorten että aikuisten osalta. Liikunnalla on suora yhteys hyvinvointiin ja terveyteen.

Tuore, syyskuussa julkaistu valtakunnallinen kouluterveyskysely täydentää jo hyväksytyn hyvinvointikertomuksen tuloksia. Kouluterveyskyselyn mukaan tuusulalaiset lapset ja nuoret pitävät elämästään ja viihtyvät koulussa. Tuusulalaisista 4.- ja 5.-luokkalaisista 89 % on tyytyväinen elämäänsä, 8.- ja 9.-luokkalaisista 77 %. Koulunkäynnistä ilmoittaa pitävänsä 76 % lapsista ja 60 % nuorista.

Myös kesällä tehty kuntapalvelututkimus täydentää osaltaan hyvinvointikertomusta. Kuntapalvelututkimuksen mukaan 77 % tuusulalaisista koki itsensä onnelliseksi asumisesta Tuusulassa. Erittäin onnellisia oli 15 % ja onnellisia 62 %, onnettomia 7 %, erittäin onnettomia 1 %. Kantaansa ei osannut sanoa 15 % vastaajista.

 

Lisätiedot:

FinSote-tutkimus

THL: Kouluterveyskyselyn tulokset

Kuntapalvelututkimus ja muita tutkimuksia löytyy kunnan verkkosivulta: www.tuusula.fi/raportit

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman, heidi.hagman@tuusula.fi, 040 314 3052

Takaisin