Kunnanhallituksen päätöksiä 4.11.2019

04.11.2019 klo 18.40

§ 428 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020–2024

Kunnanhallitus päätti tehdä valtuustolle ehdotuksen vuoden 2020 talousarvioksi sekä vuosien 2020–2024 taloussuunnitelmaksi.

 

§ 429 Kasvun ja talouden hallintaohjelma

Kunnanhallitus päätti merkitä asian tiedoksi.

 

§ 430 Uusimaa-kaava 2050

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää antaa Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta esityslistassa esitellyn mukaisen muistutuksen, jonka loppuun lisättiin vielä yksimielisesti seuraavaa:

Tuusulanjärven Natura-alueen suojelutavoitteet toteutetaan vesilain ja/tai luonnonsuojelulain nojalla. Maakuntakaavassa ei tule määritellä Tuusulanjärven eteläpään osalta toteutustapaa, vaan merkintä "Voimassa olevien maakuntakaavojen suojelualue, joka esitetään Uusimaa-kaavassa" on kumottava nykyisestä voimassa olevasta maakuntakaavasta.

Samalla Tuusulan kunta toteaa:

 1. Maakuntakaavassa osoitettu alue on epämääräinen piirrostavaltaan ja mittakaavasta johtuen sijainnin rajat vaikeasti selville otettavissa
 2. Natura-alueen suojeluperustetta lintuvesi ei pidä jatkotoimissa millään tavalla kiristää
 3. Natura-alueella maa-alueen ja veden välinen raja on määrittelemätön ja
 4. Natura-alueen rajaus on virheellinen tai vähintään epämääräinen, kun se ulottuu jopa Tuusulanjärven eteläosan itäpuolelle.

 

§ 431 Viljelysmaiden vuokrahinnoittelu

Kunnanhallitus päätti

 • asettaa ensimmäisellä hakukierroksella ilman hyväksyttäviä tarjouksia jääneiden peltolohkojen pohjahinnaksi 100 €/ha
 • korjata 13 peltolohkon osalta pohjahintaryhmää
 • että ensimmäisellä hakukierroksella vuokraamatta jääneistä pelloista järjestetään uusi tarjouskilpailu.

 

§ 432 Konduktöörinkuja, asemakaavan muutosehdotus nro 3509

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä laaditun Konduktöörinkujan asemakaavan muutosehdotuksen
 • asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten
 • ja lausuntojen esittämistä varten.

 

§ 433 Hyrylän keskustan taideohjelma

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä liitteenä olevan Hyrylän keskustan taideohjelman
 • hyväksyä, että keskustan alueella otetaan käyttöön taideohjelman mukaisesti tontinluovutusehdoissa, kaavoituksen käynnistämissopimuksissa ja maankäyttösopimuksissa Taiteen prosenttiperiaate
 • hyväksyä, että myöhemmin valituista yhdyskuntatekniikan keskustan alueen projektien budjeteista voidaan mahdollisuuksien mukaan jatkossa varata esimerkiksi noin 2% julkisia taidehankintoja varten.

 

§ 434 Asunto Oy Lehtosato, kaavamuutoshakemus

Kunnanhallitus päätti, että Kissankellontien jatkeena olevaa puistoaluetta ja sille mahdollisesti merkittävää ajoyhteyttä voidaan harkita tarkasteltavan Lahelanpelto III -asemakaavatyön yhteydessä.

 

§ 435 Niemi-Saari Mari, eron myöntäminen luottamustoimesta ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen valinta

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

 • myöntää Mari Niemi-Saarelle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • valita Niemi-Saaren tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

§ 436 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 437 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:

 

§ 438 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 439 Muut asiat

Susanna Pitkänen: Keski-Uudenmaan sote

Marko Härkönen ja Tanja Rontu-Hokkanen: rekrytointi

 

Esityslista

Takaisin