Kunnanhallituksen päätöksiä 2.12.2019

02.12.2019 klo 19.50

§ 494 Edunvalvontasuunnitelma

Kunnanhallitus päätti

  • hyväksyä liitteenä olevat päivitetyt edunvalvontakortit
  • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä tiedoksi päivitetyt edunvalvontakortit.

 

§ 495 Kirjaston kotiseutukokoelma -rahaston perustaminen

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää perustaa Kirjaston kotiseutukokoelma –rahaston ja hyväksyä rahastolle liitteen mukaiset säännöt.

 

§ 496 Jätemaksutaksa 2020, lausunto

Kunnanhallitus päätti

  • merkitä tiedoksi Kierokapula Oy:n jätemaksutaksaluonnoksen
  • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon jätelautakunnalle toimitettavaksi
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

§ 497 Nuorisovaltuuston toimintasäännön päivittäminen

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan nuorisovaltuuston toimintasäännön päivityksen.

 

§ 498 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 499 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

§ 500 Muut asiat

Pelisäännöt

 

Esityslista

Takaisin