Tiedote purkamislupahakemuksen vireille tulosta

07.01.2020 klo 15.30

Tuusulan kunta on jättänyt vireille 31.12.2019 purkamislupahakemuksen, joka koskee Kirkonkylän koulun ja sen yhteydessä olevan asuinrakennuksen purkamista. Purkaminen kohdistuu kiinteistölle 858-405-12-5, osoite Tuusulantie 131.

Kohde on kulttuurimaisema ja rakennuskanta selvityksessä (luonnoksessa) luokiteltu luokkaan II. Hankkeelle on liitetty rakennushistoriallinen selvitys. Voimassa olevassa asemakaavassa ei ole suojelumerkintää.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä Tuusulan rakennusvalvonnassa, Hyryläntie 16, 3. kerros B-siipi arkisin klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Mikäli kuntalaisilla on huomautettavaa purkamisesta, voi huomautuksen jättää 31.1.2020 mennessä sähköpostitse rakennusvalvonta@tuusula.fi tai postitse Rakennusvalvonta, PL 60, 04301 Tuusula.

Purkamishakemuksen asemapiirros

 

Tuusulan rakennusvalvonta


Takaisin