Sivistyksen toimialueen koronavirustiedote koteihin 26.3.2020

26.03.2020 klo 21.20

Päivän blogitekstissään Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kuvaa hyvin sitä, että tällaisessa poikkeustilanteessa oppimisen, opettamisen ja oppilaan tukemisen tavat ovat vasta muotoutumassa. Oppiminen ja opiskelu on kuitenkin edelleen oppilaan työtä, opettaminen on opettajan vastuulla ja lapsen tukeminen kotona on huoltajan tehtävänä. Kaikilla on edelleen sama rooli kuin aina ennenkin – toimintamuodot ovat tietysti muuttuneet merkittävästi.

Perusopetus ja koulu

Mikäli jossain perheessä on se tilanne, ettei kotoa löydy perusopiskelutarvikkeita (kyniä, värikyniä, vihkoja, paperia tms.), tällaisia voidaan oppilaan tueksi koululta antaa. Oppilaan luokanopettaja tai luokanvalvoja hoitaa järjestelyt koululla olevan henkilöstön kanssa yhteistyössä. Oppilaan huoltajalta pyydetään tieto tarvittavista materiaaleista ja huoltajalle ilmoitetaan milloin ja mistä hän voi hakea materiaalipaketin. Jos tällaista tarvetta on, suosittelemme olemaan yhteydessä oppilaan opettajaan.

Monessa yläkoulussa lähestyy jakson vaihtuminen, johon liittyy oppikirjojen vaihtaminen. Koulut ohjeistavat oppilaita ja huoltajia oppikirjojen vaihtamisesta itse. Kirjojen vaihtamisessa keskeisintä on, että oppilaat ja huoltajat noudattavat koululta saamaansa aikataulua ja ohjeistusta. Pyrimme kirjojen vaihtamisessakin siihen, ettei koululle synny yli 10 hengen ryhmiä eikä jonotusta. Kun saatte yläkouluista tällaisia ohjeita, noudattakaa niitä ja käykää ohjeet myös lastenne kanssa huolellisesti läpi. Tavoitteena on kaikin tavoin välttää ylimääräisiä kontakteja.

Varhaiskasvatus, päiväkodit ja perhepäivähoito 

Varhaiskasvatuksessa on tänään ollut 257 lasta päiväkodeissa ja 42 lasta perhepäivähoidossa. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi varhaiskasvatuksesta perittävien asiakasmaksujen osalta tehtävistä muutoksista tiedotetaan huoltajia huomenna.

Yhteistyöterveisin,

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja

Takaisin