Kunnanhallituksen päätöksiä 19.10.2020

19.10.2020 klo 19.05

§ 393 Veroprosenttien määrääminen vuodelle 2021

Lilli Salmi teki mm. Mika Mäki-Kuhnan ja Pasi Huuhtasen kannattamana muutosesityksen, jonka mukaan esitetyt kiinteistöveronkorotukset tulee pienentää puoleen.

Kunnanhallitus päätti äänin 7-6 pohjaesityksen mukaisesti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kunnan veroperusteet vuodelle 2020 seuraavasti:

 • Kunnan tuloveroprosentti 19,75 %
 • Kiinteistöveroprosentit
  • Yleinen kiinteistövero 1,35 %
  • Vakituinen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,55 %
  • Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,35 %
  • Rakentamattoman rakennuspaikka kiinteistövero 6,00
  • Yleishyödyllisten yhteisöjen erillinen kiinteistövero 0,65

Lilli Salmi jätti eriävän mielipiteen.

 

§ 394 Massax Oy, Massaholmin kiviainesalue ja maankaatopaikka, YVA-selostuksen täydennys

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi täydennetyn YVA-selostuksen
 • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle toimitettavaksi
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

§ 395 Kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset vuonna 2021

Jussi Salonen ehdotti, että myös huhtikuulle lisätään kokouspäivä (6.4.2021).

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

 • pitää kokouksensa vuonna 2021 oheisen liitteen mukaisesti kesätaukoa ja valtuuston kokoontumispäiviä lukuun ottamatta pääsääntöisesti maanantaisin klo 17.00
 • että kutsu, joka sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan lähetetään sähköisesti
 • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää
  • pitää kokouksensa vuonna 2021 oheisen liitteen mukaisesti eli kokoontua seuraavina päivinä pääsääntöisesti klo 18.00

ma 8.2.2021

ma 8.3.2021

ti 6.4.2021

ma 10.5.2021

ma 7.6.2021

ma 6.9.2021

ma 4.10.2021

ma 8.11.2021

ti 7.12.2021 (klo 15)

 • kokoontua valtuuston informaatiotilaisuuksiin pääsääntöisesti valtuuston kokousta edeltävänä torstaina klo 18.00
 • että valtuusto kutsutaan koolle jokaiselle valtuutetulle ja muille hallintosäännön 67 §:ssä mainituille henkilöille lähetettävällä sähköisellä kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ja johon liittyy esityslista käsiteltävistä asioista perusteluineen ja kunnanhallituksen ehdotukset valtuuston päätöksiksi
 • että ilmoitus valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä tarkastetun pöytäkirjan yleisesti nähtävillä oloajasta ja -paikasta julkaistaan Tuusulan kunnan www-sivuilla osoitteessa www.tuusula.fi.

 

§ 396 Virkamiesten ja poliittisten luottamushenkilöiden käytössä olevien kunnan luottokorttien ohjeistuksen tarkentaminen, aloite

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä vastauksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Lea Ahosen 8.6.2020 § 74 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 397 Kunnantalon korjaaminen ja säilyttäminen, aloite

Tuija Reinikainen esitti Jussi Salosen kannattamana asian palauttamista valmisteluun.

Kunnanhallitus päätti äänin 11–2 jatkaa asian käsittelyä kokouksessa.

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Raimo Stenvallin 5.10.2020 § 92 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Tuija Reinikainen jätti eriävän mielipiteen.

 

§ 398 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 399 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 400 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

§ 401 Muut asiat

Työllisyyskatsaus

 

 

Esityslista

Takaisin