Ideoi parempaa elämää Tuusulassa – osallistuvan budjetoinnin ideahaku käynnissä 24.10. asti

20.09.2021 klo 14.30

Ehdotuksia tuusulalaisten hyvinvoinnin ja asuinalueiden viihtyvyyden lisäämiseksi voi tehdä verkossaTuusulan osallistumisalustalla tai jättää paperilla asiakaspalvelupiste TuusInfossa ja kirjastoissa 24.10.2021 saakka. Asukkaiden käytössä on myös ideapuhelin (p. 040 314 2952), johon soittamalla voi jättää oman ideansa. Lisäksi tullaan järjestämään eri puolilla kuntaa pop up -ideapajatilaisuuksia, joiden ajankohdat löytyvät kunnan tapahtumakalenterista osoitteesta tapahtumat.tuusula.fi.

– Ideoiden jättäminen on haluttu tehdä mahdollisimman helpoksi ja siksi tänä vuonna on käytössä myös ideapuhelin koko ideahaun ajan, kertoo yhteisömanageri Katja Repo. 

Ideoida saavat kaiken ikäisten asukkaiden lisäksi myös yhdistykset ja muut yhteisöt. Kannattaakin koota ihmisiä koolle ja pohtia yhdessä minkälaiset asiat parantaisivat laajempien ihmisjoukkojen elämää Tuusulassa, Repo kannustaa.  
 
Ideahakuaikana kerätyt ideat ovat kaikkien nähtävillä ja kommentoitavana sähköisellä osallistumisalustalla. Kunnan asiantuntijat ja viranhaltijat myös vastaavat jokaiseen ideaan osallistumisalustalla.  

Ideahaun jälkeen käynnistyy jatkojalostusvaihe, jonka yhteydessä asukkaat ja kunnan asiantuntijat yhdessä laativat ideoille alustavat toteutussuunnitelmat ja kustannusarviot. Yhteiskehittämisen pajat pidetään marraskuussa ja äänestämään asukkaat pääsevät tammikuussa.  

Osallistuvaa budjetointia jo viidettä kertaa

Osallistuvan budjetoinnin ideahaku on jo Tuusulassa kaikkien aikojen viides. Asukkaat päättävät, mihin ensi vuodelle varatut 100 000 euroa käytetään. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia oman elämänsä ja elinympäristönsä parantamiseen. Ideahaku on käynnissä ajalla 20.9.–24.10.2021.  

Tavoitteena parempaa elämää Tuusulassa 

Osallistuvalla budjetoinnilla halutaan vahvistaa yhteisöllisyyttä ja antaa asukkaille mahdollisuus päättää, mihin 100 000 euron määräraha ensi vuonna käytetään. Osa määrärahasta suunnataan koko Tuusulaa koskeviin ideoihin ja loput kunnan eri asuinalueille toteutettaviin ideoihin suhteessa asukasluvun mukaisesti. 
 
– Asukkaat tietävät parhaiten, minkälaiset asiat parantavat heidän elämäänsä ja tuottavat iloa, sanoo Tuusulan pormestari Kalle Ikkelä ja kertoo osallistuvan budjetoinnin olevan yksi tapa tehdä yhdessä uutta ja mahdollistaa asukkaille tärkeiden asioiden toteutuminen. 

Lisätiedot: 
yhteisömanageri Katja Repo, p. 040 314 3048, katja.repo@tuusula.fi 
kehittämispäällikkö Heidi Hagman, p. 040 314 3052, heidi.hagman@tuusula.fi 

Takaisin