Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 11.10.2021

11.10.2021 klo 18.10

§ 380 Hyvinvointikertomus 2017–2021

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä kertomuksen osaltaan
 • evästää hyvinvointisuunnitelman laadintaa ja
 • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Tuusulan laajan hyvinvointikertomuksen 2017–2021.

 

§ 381 Tuusulantie, asemakaavamuutos nro 3652, kaavoituksen työohjelmaan

Kohta jätettiin pois listalta.

 

§ 382 Ennakkoäänestyspaikat ja laitosäänestys, aluevaalit 2022

Kunnanhallitus päättää

 • että yleinen ennakkoäänestys 12.–18.1.2022 aluevaaleissa järjestetään Tuusulan kunnassa seuraavasti:

 

1. Tuusulan pääkirjasto

Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula

Päivittäinen aukioloaika:

ke, to ja pe klo 9–20

la klo 10–16

su klo 12–16

ma ja ti klo 9–20

 

2. S-Market Tuusula

Hyrylänkatu 6, 04300 Tuusula

Päivittäinen aukioloaika:

ke, to ja pe klo 9–20

la klo 10–16

su klo 12–16

ma ja ti klo 9–20

 

3. Kellokosken kirjasto

Kuntotaival 2 B, 04500 Tuusula

Päivittäinen aukioloaika:

ke, to ja pe klo 12–20

la ja su klo 12–16

ma ja ti klo 12–20

 

4. Jokela-talo

Keskustie 20, 05400 Jokela

Päivittäinen aukioloaika:

ke, to ja pe klo 12–20

la ja su klo 12–16

ma ja ti klo 12–20

 

5. Riihikallion koulu

Pellavamäentie 15, 04320 Riihikallio

Päivittäinen aukioloaika:

ke, to ja pe klo 12–20

la ja su klo 12–16

ma ja ti klo 12–20 

 

 • että ennakkoäänestys toimitetaan Jokelan vankilan ja sairaaloiden ja ympärivuorokautista hoitoa antavien sosiaalihuollon toimintayksiköiden (entisen terveyskeskussairaalan akuutti jatko- ja kuntoutusosasto ja kotiutus- ja arviointiyksikkö) lisäksi myös seuraavissa toimintayksiköissä: Mainiokoti Kerttuli, Hoivakoti Elisabeth ja Eemil, Riihikallion palvelukeskus (Tuusulan kunnan ja Yrjö & Hanna Oy:n palveluasumisyksiköt), Riihikoto, Valmennuskoti Rykmentti ja Ykköskoti Lotta, Hoivakoti Isokarhu, VetreaElo Venny sekä Martta Augusta -koti, Kustaa Aadolf -koti ja Ester Matilda -koti.

 

§ 383 Vaalipäivän äänestys ja vaalimainonta, aluevaalit 2022

Kunnanhallitus päättää

 • että aluevaaleissa vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:

001    Kirkonkylä, Kunnantalo, Kotorannankuja 10, 04310 Tuusula

002    Rusutjärvi, Rusutjärven koulu, Rusutjärventie 258, 04370 Rusutjärvi

003    Paijala, Paijalan koulu, Paijalantie 44, 04300 Tuusula

004    Tuomala, Tuomalan koulu, Kansanopistontie 41, 04380 Tuusula

005    Ruotsinkylä, Ruotsinkylän koulu, Rävbäckinkuja 29, 04360 Tuusula

006    Jokela, Jokela-talo, Keskustie 20, 05400 Jokela

007    Vanhakylä, Vanhankylän koulu, Vanhankylän koulutie 109,

          04390 Jäniksenlinna

008    Kellokoski l., Kellokosken koulu, Koulutie 7, 04500 Kellokoski

009    Hyrylä, Mikkolan koulu, Pähkinämäentie 215, 04300 Tuusula

010    Vaunukangas, Vaunukankaan koulu, Vaunukankaantie 3, 04300 Tuusula

011    Riihikallio I, Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula

012    Lepola, Lepolan koulu, Visantie 1, 05400 Jokela

013    Riihikallio II, Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula

014    Hyökkälä, Hyökkälän koulu, Kirkkotie 11, 04300 Tuusula

015    Kellokoski i., Kellokosken koulu, Koulutie 7, 04500 Kellokoski

 • pyytää sivistyksen toimialuetta ja tilapalvelut-palvelualuetta varaamaan äänestyshuoneistot vaalitoimitusta varten 23.1.2022 mahdollisuuksien mukaan koulun ensimmäisestä kerroksesta sellaisesta huonetilasta, johon on erillinen sisääntulo- ja ulosmenokäytävä sekä mahdollisuus odotustilaan sekä tarkistuttamaan, että vaalisermit ja -uurnat ovat ehjät
 • että vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 5.1.2022 lukien.

 

§ 384 Esitys Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksoiksi, lausunto

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi ehdotuksen Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksasta 2022
 • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon jätelautakunta Kolmenkierrolle toimitettavaksi
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

§ 385 Jokelan kansalaisopiston johtokunta, kunnan edustajan nimeäminen kaudelle 1.8.2021–31.5.2023

Kunnanhallitus päätti

 • valita edustajansa Jokelan kansalaisopiston johtokuntaan kaudelle 1.8.2021–31.5.2023
 • valita edustajaksi johtokuntaan Lilli Salmen.

 

§ 386 HSYKin lisäjäsenen nimeäminen

Kunnanhallitus päätti nimetä valtuustokaudeksi Helsingin seudun yhteistyökokouksen jäseneksi Ari Koposen.

 

§ 387 Itsenäisyyspäivän 6.12.2021 tilaisuudet, edustajien valinta

Kunnanhallitus päätti

 • nimetä seppeleenlaskijat Etelä-Tuusulassa ja Kellokoskella: Etelä-Tuusulaan Kalle Ikkelä. Virpi Lehmusvaara ja Arto Lindberg, Kellokoskelle Antti Seppälä, Kyösti Lehtonen, Jari Immonen ja Mira Lehtinen.
 • puhujan Kirkkopuistoon: Tuija Reinikainen
 • päiväjuhlan tervehdyssanojen esittäjän: Arto Lindberg
 • päiväjuhlan juhlapuhujan: Kalle Ikkelä.

 

§ 388 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 389 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 390 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 391 Muut asiat

 

 

Esityslista

Takaisin