Tervetuloa kehittämään Tuomalansuota – osallistu yleisötilaisuuteen, metsäkävelyyn tai vastaamalla karttakyselyyn

25.10.2021 klo 14.15

Osallistua voit sinulle sopivimmalla tavalla: Kick off –tilaisuuteen, metsäkävelyyn tai vastaamalla karttakyselyyn

Tuusulan kunta kehittää uusia osallistavan metsäsuunnittelun menetelmiä Tuomalansuon alueella. Asukkaita ja metsän käyttäjiä toivotaan mukana kehittämistyöhön.

Tuomalansuo on noin 250 hehtaarin yhtenäinen metsäalue, joka toimii tärkeänä virkistysalueena niin Tuusulan, Keravan kuin Järvenpään asukkaille.

Tuomalansuon metsänhoitoa suunnitellaan luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön lähtökohdista. Työn keskeisinä tavoitteina on kehittää menetelmiä siitä, miten vuoropuhelua metsien käytöstä käydään rakentavasti ja tavoitteellisesti sekä miten eri sidosryhmien tavoitteita yhteensovitetaan yhdeksi kattavaksi suunnitelmaksi. Työssä syntyy alueen hoito- ja käyttösuunnitelma sekä osallistavan vuorovaikutuksen malli, jota voidaan jatkossa soveltaa muihin Tuusulan metsäkohteisiin. Työtä toteutetaan konsulttitoimisto Rambollin vetämänä.

Alueen kaikki käyttäjät, metsänomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet haastetaan osallistumaan aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti osallistavaan metsäsuunnitteluun. Projektin on tarkoitus valmistua alkukesän 2022 aikana.

Nyt sinullakin on mahdollisuus osallistua Tuomalansuon metsäsuunnitteluun. Ilmoittaudu mukaan alla listattuihin tapahtumiin ja vastaa karttakyselyyn!

Kick off -tilaisuus tiistaina 2.11. klo 18–20

Sijainti: Rykmentinpuiston ruokala (Rykmentintie) / Teams (ns. hybriditilaisuus)

Osallistumislinkki Teamsiin: https://bit.ly/3pvys9a

Toivomme ennakkoilmoittautumista tilaisuuteen. Ilmoittaudu osoitteessa: https://link.webropol.com/s/tuomalansuokickoff

Projektin aloittaa avoin yleisötilaisuus, jossa mm. kerrotaan Tuomalansuon osallistavan metsäsuunnittelun hankkeesta ja osallistumismahdollisuuksista, jaetaan tietoa monitavoitteisesta metsänhoidosta, sekä esitellään alueen luontoselvitystä ja kävijöiden luontohavaintoja.

Kick off -tilaisuuden ohjelma:

  • 18.00 Tervetulosanat ja alustus Tuomalansuon suunnitteluun / Heikki Surakka, Ramboll ja Heikki Lonka, Tuusulan kunta
  • 18.15 Tuomalansuon luontoselvitys / Janne Koskinen ja Susanna Pimenoff, Keiron
  • 18.30 INaturalist-palvelu & Tuomalansuon kävijöiden luontohavainnot / Eija- Leena Laiho, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
  • 18.40 Osallistava ja monitavoitteinen metsäsuunnittelu Lahden kaupungissa, case-esimerkki / Anna-Maaria Särkkä, Lahden kaupunki
  • 19.00 Kuntametsänhoidon erityispiirteitä ja termistöä / Heikki Surakka, Ramboll
  • 19.15 Metsänhoitoyhdistyksen kommenttipuheenvuoro
  • 19.30 Keskustelua, kysymyksiä / fasilitoijana Aino Ropponen, Ramboll
  • 20.00 Tilaisuus päättyy 

Muutokset mahdollisia.

Karttakysely

Ajankohta: vastausaika 25.10. - 30.11.2021

Linkki kyselyyn: https://new.maptionnaire.com/q/2gc7efg7e7g8

Kaikille Tuomalansuon metsissä liikkuville avoimessa karttakyselyssä on mahdollisuus kertoa näkemyksensä metsien tärkeimmistä arvoista, metsien virkistyskäytöstä, itselle tärkeimmistä paikoista sekä kehitystoiveista tulevaan.

Kyselyn tavoitteena on ymmärtää niin Tuomalansuon erilaisia metsäalueita kuin sen käyttäjiä paremmin. Kysely auttaa käyttäjien ja metsänhoidon tarpeiden yhteensovittamisessa metsien hoito- ja käyttösuunnitelmaa laadittaessa.

Metsäkävelyt

Ajankohta: la 20.11.2021 klo 11–13

Sijainti: Saksantie 44, pieni parkkipaikka Saksantien päädyssä

Syksyn metsäkävelyllä tutustutaan Tuomalansuon alueen luontoon sekä keskustellaan Tuomalansuon metsien merkityksestä niiden käyttäjille. Kävelyllä osallistujat pääsevät myös jakamaan näkemyksiä ja toivomuksia eri metsänosista. Tapahtuman aikana kävellään hitaaseen tahtiin muutamia kilometrejä metsässä vaihtelevan kuntoisia reittejä pitkin. Tapahtuma ei ole esteetön.

Olethan kuulolla, sillä keväällä järjestämme Tuomalansuolla ideointikävelyitä!

 

Lisätietoa

Seuraa Tuomalansuon osallistavaa metsäsuunnittelua hankkeen verkkosivuilla: /osallistavametsasuunnittelu

Tapahtumien aikataulu ja lisätiedot julkaistaan Tuusulan kunnan tapahtumakalenterissa: https://tapahtumat.tuusula.fi/fi-FI

 

Terhi Wermundsen, puh. 040 314 3065, terhi.wermundsen@tuusula.fi

Laura Turpeinen, puh. 040 314 4333, laura.turpeinen@tuusula.fi

Takaisin