Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 22.11.2021

22.11.2021 klo 20.10

§ 450 Jokelan alueen palveluverkon ennakkovaikutusten arviointi

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi Jokelan alueen palveluverkon ennakkovaikutusten arvioinnin, ja esittää valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä tiedoksi Jokelan alueen palveluverkon ennakkovaikutusten arvioinnin.

 

§ 451 Seppo Hämäläinen, eron myöntäminen luottamustoimesta ja keskusvaalilautakunnan jäsenen valinta

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

  • myöntää Seppo Hämäläiselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
  • valita Hämäläisen tilalle keskusvaalilautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
  • valita keskusvaalilautakuntaan valituista jäsenistä varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

§ 452 Jukka Parkkima, eron myöntäminen luottamustoimesta ja keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

  • myöntää Jukka Parkkimalle eron keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenen tehtävästä
  • valita Parkkiman tilalle keskusvaalilautakuntaan 4. varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

§ 453 Leena Jääskeläinen, eron myöntäminen luottamustoimesta ja tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

  • myöntää Leena Jääskeläiselle eron tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä
  • valita tarkastuslautakuntaan Jääskeläisen tilalle Nina Salmelan henkilökohtaisenvarajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

§ 454 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 455 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 456 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 457 Muut asiat

 

 

Esityslista

Takaisin