Asumisen luonnonläheisyys ja yhteisöllisyys tärkeää ikääntyville

24.03.2022 klo 10.30

Valtaosa ikääntyneistä asuu omassa kodissaan. Se on myös heidän oma toiveensa asumisesta.

– Tuusulassa yli 90 prosenttia ikääntyneistä asuu kotona. Osuus on pysynyt lähes samana viime vuosina. Kotona asumista tukevat toimenpiteet ovat ensisijaisia, sanoo Riikka Uusikulku, jonka vetämän hankkeen avulla Tuusula pyrkii varautumaan senioreiden asumistarpeiden muuttumiseen. Hanke saa rahoitusta ympäristöministeriöltä.

– Hankkeessa ei ole kyse vain siitä, miten ikääntynyt haluaa asua, vaan siitä, miten hän haluaa elää omannäköistään elämää.

Viime syksyn aikana eri puolilla Tuusulassa järjestettiin työpajoja, joissa tuusulalaisten ikäihmisten kanssa keskusteltiin asumisen tarpeista, toiveista ja unelmista. Unelmatilanteessa koti sijaitsisi lähellä tärkeitä palveluja kuten elintarvikekauppaa, terveyspalveluja sekä apteekkia.

Oman kodin viihtyisyyteen kytkeytyy kiinteästi myös turvallisuuteen vaikuttavat tekijät kuten naapuriapu. Osallistujat ideoivat nykyistä yhteisöllisempää asumista, joka toisi turvaa ja vähentäisi yksinäisyyttä.

Kysely: ikääntyneiden asumisen neuvontapalvelulle kysyntää

Tuusulassa yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 86 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Hissittömyyden piiriin ikääntyneitä tulee runsaasti lisää seuraavan kymmenen vuoden aikana.

– Tammi-helmikuussa 2022 toteutetun kyselymme mukaan keskimäärin kolmanneksen mielestä nykyinen asunto vastaa asumistarpeita 5–10 vuoden kuluttua huonosti. Moni vastanneista olisi valmis harkitsemaan muuttoa, jos tarjolla on sopivia asumisvaihtoehtoja, Uusikulku kertoo.

Vastausten mukaan Tuusulassa on pulaa esimerkiksi lähellä Hyrylän keskustaa sijaitsevista yksitasoisista ja kohtuuhintaisista asunnoista, asumisoikeus- ja osuuskuntamalleista ja palveluasumisesta.

Kyselyyn vastanneet toivoivatkin monipuolisten asumisratkaisujen edistämistä hankkeiden ja kaavoituksen kautta sekä palvelujen ja kauppojen keskittämistä saavutettaviksi kaavoituksen avulla.

– Eniten nähtiin tarvetta tiedon saamiseen asumisen eri vaihtoehdoista. Ikäihmisille voisi olla tarpeen antaa neuvontaa keskitetysti asumiseen liittyvistä mahdollisuuksista.

Tuusulan ikääntyville (yli 55-vuotiaille) toteutettiin kysely 10.1. –21.2.2022 sähköisesti ja paperilomakkeella. Kyselyyn saatiin yhteensä 517 vastausta. Tuusulassa kyselyn kohderyhmään kuuluvia kotitalouksia on 8 177, jolloin kyselyn vastausprosentti oli kuusi.

Lisätiedot

hankekehityspäällikkö Riikka Uusikulku, Tuusulan kunta, p. 040 314 3040, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Työpajat ja kysely ovat osa Tuusulan kunnan hanketta, jossa kehitetään innovatiivisia yhteisöllisen asumisen ratkaisuja, jotta ikääntyvät voisivat asua heille tutussa asuinympäristössä mahdollisimman pitkään yhteisön turvin. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoitusta Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta 5/2021–11/2022.

Takaisin