Tusby utvecklar den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen som en del av Kommunförbundets projekt för en nätverksbaserad grundskola

22.06.2022 klo 12.10

Tusby kommun har valts med i Kommunförbundets projekt för en nätverksbaserad grundskola i syfte att utveckla den svenskspråkiga förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen i samarbete med småbarnspedagogiken.

Kommunförbundet genomför åren 2022–2024 ett projekt för en nätverksbaserad grundskola. Målet är att identifiera och utveckla nya, fungerande lösningar för att säkerställa tillgängligheten i och tillgången till grundläggande utbildning samt den kvalitativa utvecklingen av undervisningsarrangemang på olika håll i landet genom att utnyttja samarbetsformer mellan kommunerna enligt lagen om grundläggande utbildning.

I pilotprojekten söks olika, mångsidiga verksamhetsmodeller som stärker samarbetet mellan kommunerna. För att utveckla den svenskspråkiga förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen i Tusby kombinerar vi den finsk- och svenskspråkiga småbarnspedagogik samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i gemensamma lokaler på det nya campuset i Kirkonkylä i augusti 2024.

I Tusby utnyttjar vi Kommunförbundets projekt för att uppnå våra centrala mål att stärka det svenska språkets ställning och öka antalet barn och elever i den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Våra mål i projektet är följande:

  • Tusby har en stark, enhetlig väg genom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen.
  • Finskspråkiga barn och elever får lära sig svenska på mångsidiga sätt.
  • Den tvåspråkiga gemensamma verksamhetskulturen på det nya campuset i Kirkonkylä skapar intresse för ett bredare regionalt samarbete.

Mer information om Kommunförbundets projekt för en nätverksbaserad grundskola (på finska): https://www.kuntaliitto.fi/kohti-kuntaperusteisia-verkostoperuskouluja

Mer information:
utvecklingschef Katja Elo, 040 314 4028, katja.elo@tuusula.fi
bildningsdirektör Tiina Simons, 040 314 3403, tiina.simons@tuusula.fi

Takaisin