Lapsen oikeuksien viikko täynnä yhteistä pohdintaa lasten ja nuorten oikeuksista ja osallistumismahdollisuuksia

20.11.2023 klo 08.30

Tuusulan kunta on mukana valtakunnallisen Lapsen oikeuksien viikon vietossa 20.–26.11. Myös muut tuusulalaiset toimijat on kutsuttu mukaan. Alkava viikko sisältää kunnan yksiköissä runsaasti pohdintoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa heidän oikeuksiensa toteutumisesta. Viikon keskusteluista ja syksyn aikana toteutuneista lasten ja nuorten kuulemisista saadaan arvokasta tietoa Tuusulan Lapsiystävällinen kunta -työn pohjaksi. Tutustu tuusulalaisten lasten ja nuorten ajatuksiin hyvästä elämästä Tuusulassa ja tule mukaan viikon tapahtumiin!

Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Tänä vuonna viikkoa vietetään 20.–26.11. Tuusulan kunta on mukana viikon vietossa osana Lapsiystävällinen kunta -työtä ja nostaa esiin tuusulalaisten lasten ja nuorten ajatuksia pitkin viikkoa niin yksiköiden arjessa kuin verkossa.  

– On tärkeää kuulla, mikä lasten ja nuorten mielestä on meillä Tuusulassa hyvin, mutta yhtä tärkeää on saada tietoa siitä, mitä heidän mielestään voisimme parantaa ja mistä he ovat huolissaan. Haluamme, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus saada äänensä kuuluville. Lapsen oikeuksien viikolla pääsemme kuulemaan heidän ajatuksistaan laajasti, iloitsee sivistysjohtaja Tiina Simons.

Lasten ja nuorten ääni kuuluville

Tuusulan matka kohti lapsiystävällisempää kuntaa on alkanut toden teolla syksyllä 2023 alkukartoituksen merkeissä, jonka merkittävä osa on lasten ja nuorten ajatukset oikeuksiensa toteutumisesta. Tuusula haluaa tarjota mallin mahdollistaman tuen ja oppien avulla lapsille ja nuorille hyvän elämän, jossa jokaisella on mahdollisuus saada äänensä kuuluville.

Kunnan yksiköissä on toteutettu syys-marraskuussa lasten ja nuorten kuulemista monin eri tavoin. Yksiköt ovat koonneet toteuttamistaan kuulemisista koosteet ja ne antavatkin tärkeää pohjatietoa siitä, mistä tuusulalaiset lapset ja nuoret pitävät elämässään ja mihin he toivovat parannusta.

– Syksyn kuulemisissa on kerätty erityisesti lasten ja nuorten ajatuksia siitä, miten heidän mielestään oikeudet toteutuvat yhdenvertaisuudessa, lapsen edun ensisijaisuudessa, oikeudessa elämään ja kehittymiseen sekä osallisuuteen. Aikuisille suunnattu kysely on puolestaan käynnissä kuluvan kuun loppuun saakka, vinkkaa kehittämispäällikkö Katja Elo.

Vastaa Lapsiystävällinen Tuusula -kyselyyn 30.11. mennessä:
Lapsiystävällinen Tuusula (lyyti.fi)

Syksyn kuulemisten antia

Tuusulalaisten lasten ja nuorten mielestä muun muassa seuraavat asiat on Tuusulassa toimivaa ja mahdollistaa heidän mielestään hyvän elämän:

Alle kouluikäisten lasten mielestä on tärkeää, että heillä on huolehtivat aikuiset elämässään, mukavat ulkoilu- ja liikkumismahdollisuudet sekä turvallinen arki.

Pienemmät lapset pohtivat hyvän elämän aineksiaan näin:
"Kun mun päivät menee täällä päikyssä, niin sit mä halaan äitiä ja iskää."  
"Ulkona ja leikkipuistoissa on aina kivaa."
"Hippaleikit ja keinuminen on kivaa."

Alakouluikäiset lapset puolestaan ovat tyytyväisiä Tuusulan harrastusmahdollisuuksiin, kirjaston palveluihin sekä mahdollisuuteen liikkua ulkona turvallisesti. 13–15-vuotiaiden mielestä Tuusulassa on hyvät liikenneyhteydet ja harrastusmahdollisuudet, mutta myös paikkakunnan turvallisuus koetaan tärkeäksi. Yli 15-vuotiaat pitävät liikenneyhteyksiä ja harrastusmahdollisuuksia nuorempiensa tapaan hyvinä ja kokevat, että heillä on vaikuttamismahdollisuuksia, muun muassa osallistuvassa budjetoinnissa. Yli 15-vuotiaiden mielestä yksi hyvän elämän aineksista on se, että aikuiset kuuntelevat heidän mielipiteitään.

Lapset ja nuoret ovat kertoneet, mikä on heistä erityisen tärkeää ja mitä Tuusulassa pitäisi kehittää:

Kuuleminen ja kuunteleminen ovat alle kouluikäisille lapsille tärkeää. Kun jokin asia pelottaa, surettaa tai askarruttaa, on tärkeää, että aikuinen on läsnä ja kuuntelee aidosti. Yhteiset leikkihetket ovat pienemmille lapsille erityisen tärkeitä.

7–12-vuotiaat toivovat kouluruokailun kehittämistä yhdessä oppilaiden kanssa sekä lisää harrastus- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia, niin ohjattuja kuin omatoimisia. Yläkouluikäiset nuoret kaipaavat koulujen oleskelupaikoista viihtyisämpiä, erilaisuuden hyväksymistä ja terveyden edistämistä eri tavoin. Yli 15-vuotiaat nostavat esiin myös erilaisuuden hyväksymisen ja syrjinnän vähentämisen. Myös koulujen ja ympäristön viihtyvyyttä tulisi heidän mielestään lisätä sekä järjestää enemmän tapahtumia nuorille. Nuoret pohtivat, että erityisesti aikuisten tulisi pysähtyä kuuntelemaan heitä mieltä painavissa asioissa, kuten mielenterveyteen, kiusaamiseen ja kaverisuhteisiin liittyvissä. On myös tärkeää tietää, miten nuorella menee koulussa ja kuinka hän siellä viihtyy.

Lapset ja nuoret ovat pohtineet heille tärkeitä asioita ja aikuisten kuuntelemisen tärkeyttä seuraavasti:
"On tärkeää että aikuiset kuuntelee ja kuulee."   
"Mua kuuntelee aikuiset, on tärkeää jos joku satuttaa että aikuinen kuulee."
"En tiedä onko aikuinen kiinnostunut mun asioista."   
"Jos on jäänyt yksin niin ainakin saa leikkiä rauhassa, mutta aikuiset kyllä auttaa, jos on jäänyt yksin."
“Mielipiteistäni kiinnostutaan joskus koulussa, usein kotona.”
“Riippuu kenelle kertoo, yleensä, riippuu myös ideasta.”

Kiitos kaikille lapsille ja nuorille ajatuksistanne lapsen oikeuksien toteutumisesta Tuusulassa!

Katso myös Tuusulan nuorisovaltuuston edustajien videot, joissa he pohtivat oikeuksien toteutumista Tuusulassa:
Osa I: Oikeus elämään
Osa II: Oikeus osallisuuteen
Osa III: Lapsen etu
Osa IV: Yhdenvertaisuus

Kiitos Saanalle, Samuelille, Teemulle ja Aleksanterille hyvistä keskusteluista videoilla!

– Lasten ja nuorten tärkeiksi kokemat asiat liittyvät vahvasti arkeen ja vuorovaikutukseen niin lasten kuin lasten ja aikuisten kesken. Kannustamme kaikkia tuusulalaisia lapsia, nuoria ja aikuisia pohtimaan, millä lailla omalla toiminnallaan voi vaikuttaa lasten ja nuorten esille nostamien asioiden toteutumiseen, toivoo Elo.

Tule mukaan Tuusulan Lapsen oikeuksien viikon tapahtumiin

Kuluvan viikon aikana tapahtuu paljon kunnan yksiköissä, mutta tiedossa on myös runsaasti tapahtumia ja osallistumismahdollisuuksia kaikille avoimien tapahtumien merkeissä.

– Myös monet muut toimijat, kuten yhdistykset ja seurat, ovat tarttuneet viikon viettoon ja järjestävät lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen mukavaa tekemistä. Kiitämme lämpimästi kaikkia lapsen oikeuksia toiminnassaan toteuttavia kumppaneitamme, kiittää Elo.

Löydät tapahtumavinkkejä Tuusulan tapahtumakalenterista Lapsen oikeuksien viikko -aihepiirin alta:
Lapsen oikeuksien viikko

Tule mukaan Lapsen oikeuksien viikon viettoon!

Tuusula mukana Lapset mukaan töihin -päivän vietossa

Tuusulan kunta on ilmoittautunut mukaan Lapset mukaan töihin -päivään, jota vietetään 24.11. osana Lapsen oikeuksien viikkoa. Päivä tarjoaa työpaikoille mahdollisuuden nostaa esiin eri ikäisten lasten ääntä ja antaa lapsille mahdollisuuden tutustua oman vanhemman tai muun läheisen aikuisen, kuten mummin tai kummin, työhön.

– Kunnan eri yksiköihin saapuu tapahtumapäivänä yli 70 lasta. Tiedossa on lapsille jännittävä päivä tutustuen eri työpaikkoihin ja kertoen omia ajatuksiaan aikuisten työstä, kuvailee Simons tulevaa päivää.

Hyvää Lapsen oikeuksien päivää ja alkavaa Lapsen oikeuksien viikkoa!

Lapsen oikeuksien päivä 20.11.

Seuraa sosiaalisessa mediassa Lapsen oikeuksien viikon tunnisteita #LastenPuolella, #LapsiystävällinenKunta ja #LapsenOikeudet.

Lisätiedot:
Tuusulan kunnan Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaattori, sivistyksen toimialueen kehittämispäällikkö Katja Elo, 040 314 4028, katja.elo@tuusula.fi   
Sivistysjohtaja Tiina Simons, 040 314 3403, tiina.simons@tuusula.fi

Tuusula kunta valittiin joulukuussa 2022 mukaan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen pohjautuvaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin, joka auttaa kuntia tekemään lasten ja nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin kannalta oikeita ja pysyviä ratkaisuja sekä palveluissaan että päätöksenteossaan. Lisätietoja mallista UNICEFin verkkosivuilla osoitteessa www.lapsiystavallinenkunta.fi/. Seuraa Tuusulan matkaa kohti lapsiystävällisempää kuntaa osoitteessa www.tuusula.fi/lapsiystavallinenkuntamalli.

Takaisin