Kirkonkylän koulun toiminnot kampuksen rakennusaikana

20.04.2021 klo 11.25

Matka kohti uusia terveellisiä ja turvallisia tiloja sekä opetuksen että varhaiskasvatuksen käyttöön etenee Kirkonkylässä. Kirkonkylän kampus tulee valmistuessaan pitämään sisällään tiloja varhaiskasvatukselle, esiopetukselle, perusopetuksen 1–6. vuosiluokille sekä Tuusulan ruotsinkieliselle opetukselle. Monikäyttöiset ja muuntojoustavat tilat sekä pihan lähiliikunta-alueet mahdollistavat kampuksen toimimisen alueen keskuksena sekä yhteisen oppimisen ja harrastamisen ympäristönä. Kampuksen arvioitu käyttöönotto on 1.8.2024.

Rakennustyömaa-ajan vaikutukset koulun toimintaan

Kirkonkylän kampuksen rakentaminen on pian alkamassa vanhan koulurakennuksen ja piha-alueiden purkamisella. Purkamisen myötä osa alueesta muuttuu rakennustyömaa-alueeksi.

Oppilaiden turvallisuuden takaamiseksi Tuusulan kunnan johtoryhmän päätöksen mukaisesti koulun toiminnot tullaan siirtämään rakentamisen ajaksi muualle. Muutoksella pyritään helpottamaan myös vanhempien oppilaiden mahdollisuuksia taito- ja taideaineiden opetukseen. Osa oppilaista opiskelee edelleen nykyisissä koulun käytössä olevissa väistötiloissa ja osa oppilaista siirtyy opiskelemaan muiden koulujen tiloihin.

Vuosiluokkien sijoittumiset syksyllä 2021

Pienimmille tuleville 1–3. vuosiluokkien oppilaille pyritään varmistamaan rakentamisen aikaiset tilat mahdollisimman läheltä nykyistä koulun paikkaa. Pienimmät oppilaat jatkavat opiskeluaan koulun käytössä olevassa väistötilassa, joka sijoitetaan pois nykyiseltä paikaltaan, tulevalta rakennustyömaa-alueelta. Sijoittumispaikka on vielä tarkentumassa.   

Tulevat neljännet luokat siirtyvät Nahkelan kouluun, viidennet luokat Vanhankylän kouluun ja kuudennet luokat sekä Hyökkälän että Rusutjärven kouluihin. Muihin kouluihin sijoittuvien luokkien kohdalla koulumatka taitetaan tarvittaessa koulukuljetuksin.

Vuosiluokkakohtaiset suunnitelmat ovat laadinnassa, ja niistä tiedotetaan mahdollisimman pian erikseen.

Lisätiedot:
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, 040 314 3410, markus.torvinen@tuusula.fi
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, 040 314 3401, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Mikko Simpanen, tilapalvelupäällikkö, 040 314 3550, mikko.simpanen@tuusula.fi

 

Takaisin