Jokelan alueen palveluverkon ennakkovaikutusten arviointi on valmistunut – Jokelaan esitetään uutta päiväkotia

23.11.2021 klo 09.15

Erilaisin menetelmin ja laajasti eri kohderyhmiä kuullen toteutettu Jokelan alueen palveluverkon ennakkovaikutusten arviointi on valmistunut ja sen tuloksia on käsitelty lautakunnissa loka-marraskuussa 2021 ja kunnanhallituksessa 22.11.2021. Arviointi on nostanut esiin uuden päiväkodin tarpeen Jokelassa. 

Ennakkovaikutusten arvioinnilla tietoa Jokelan palveluverkon muutostarpeista

Maaliskuussa 2021 Jokelan alueella käynnistyneessä ennakkovaikutusten arvioinnissa (EVAUS) on tuotettu tietoa päätöksenteon tueksi siitä, mitä vaikutuksia mahdollisilla palveluverkon muutoksilla on alueelle. Ennakkovaikutusten arviointia on tehty suhteessa Tuusulan kunnan hyväksyttyyn palveluverkkosuunnitelmaan sekä valtuustokauden 2017–2021 strategisiin tavoitteisiin.

Osana Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmaa on laadittu myös vuonna 2019 Jokelan koulukeskuksen strateginen kehittämissuunnitelma, jossa Jokelan alueen palveluverkkoa on tarkasteltu seuraavista näkökulmista:

  • Jokelan koulukeskusta kehitetään yläkoulu ja lukio -kokonaisuutena eli ei muutosta nykyiseen.
  • Jokelan koulukeskusta kehitetään 5.–9. luokat ja lukio -kokonaisuutena.
  • Jokelan koulukeskusta kehitetään yhtenäiskoulu ja lukio -kokonaisuutena.
  • Varhaiskasvatuksen mahdollisten uusien tilojen sijoittumista.

Ennakkovaikutusten arvioinnin tuloksia Jokelassa

Ennakkovaikutusten arviointia on tehty Jokelassa laajasti ja erilaisin menetelmin kuten järjestämällä alueellisia kuntalais- ja vanhempainiltoja sekä henkilöstötilaisuuksia, toteuttamalla kyselyitä, pyytämällä lausuntoja paikallisilta toimijoilta sekä kuulemalla lapsia alueen varhaiskasvatusyksiköissä ja kouluissa. Lisäksi on laadittu taloudellisia selvityksiä ja tilastoja syksyllä 2021 tehtävän päätöksenteon pohjaksi.

Arvioinnin perusteella oppimisen palveluverkkoa ei ole Jokelan alueella tarve tässä vaiheessa muuttaa, mutta se tulee tarkastella siinä vaiheessa, kun Jokelan koulukeskuksen hankesuunnitelma ja mahdollinen saneeraus tai uudisrakennus tulee ajankohtaiseksi noin vuonna 2025.

Varhaiskasvatuksen osalta arviointi puolestaan osoitti, että nykyiset käytössä olevat tilat ovat riittämättömiä alueen 0–6-vuotiaille lapsille. Alueelle on ehdotettu saatavan mahdollisimman pian uusi päiväkoti, jonka koko suhteutetaan seuraavien 20 vuoden lapsimääräennusteisiin sekä olemassa olevan palveluverkon korjaustarpeisiin.

Jokelan palveluverkkoratkaisujen päätösaikataulu

Palveluverkkosuunnitelman Jokelan alueen ennakkovaikutusten arviointia on käsitelty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 13.10.2021, kasvatus- ja sivistyslautakunnassa 26.10.2021, teknisessä lautakunnassa 16.11.2021 ja nyt kunnanhallituksessa 22.11.2021.

Jokelan alueen palveluverkon vaikutukset koko kunnan talouteen ja palveluverkkoon käsitellään 13.12.2021 valtuustossa.

Lisätiedot:
Pormestari Kalle Ikkelä, p. 040 314 3001, kalle.ikkela@tuusula.fi
Sivistysjohtaja Tiina Simons, p. 040 314 3403, tiina.simons@tuusula.fi

 

Takaisin