Uudenlainen ikäihmisten asumiskokeilu Jokelassa

Aloite tehty:
14.03.2016
Aloitteen tekijä:
Järvinen Aarno / Jokelan Eläkkeensaajat ry
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Jokelan Eläkkeensaajat ry esittää, että yhteistyössä esim. Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n tai Yrjö ja Hanna -säätiön tai vastaavan yleishyödyllisen tahon kanssa selvitetään ikäihmisten omistus-, vuokra-, palvelu- ja ryhmäasumismuotojen yhdistämistä samaan kiinteistöön Jokelassa, jolle osoitetaan paikaksi kunnan omistama, nyt lähinnä puskia kasvava tontti Nukarintien ja Puistotien kulmauksesta entisen Vanutehtaan kiinteistöä vastapäätä. Sen ja välittömässä läheisyydessä olevan Ester Matilda -kodin toimintojen integrointi (ruokapalvelut, kotipalvelut ja kotisairaanhoito), tukisivat toinen toisiaan ja loisi selkeän synergiaedun asukkaiden tarvitsemien palvelujen tuottamiselle.

Tuusulassa on panostettu ikäihmisten asumiseen yhteistyössä Hanna ja Yrjö -säätiön kanssa rakentamalla Riihikallion palvelukeskus, johon yhteyteen mm. Tuuskodon toiminta on tarkoitus siirtää. Rykmentinpuiston alueelle on suunnitteilla Hypa-keskus.

Jokelan Eläkkeensaajat ry pitää molempia hankkeita hyvinä. Kaikki jokelalaiset ikäihmiset eivät kuitenkaan halua muuttaa tutusta ympäristöstä ja tuttujen ihmisten läheltä vaikean kulkuyhteyden päässä olevaan Etelä-Tuusulaan viimeisiksi vuosikseen. Siksi Jokelan Eläkkeensaajat ry esittää uudenlaisen asumisratkaisun kokeilemista Jokelassa. Mallia eri asumismuotojen yhdistämiseen voitaisiin ottaa esim. Tampereelle rakenteilla olevasta kuurosokeille ja kuuroille tarkoitetusta palveluasumishankkeesta, jossa yhdistyvät eri asumismuodot ja asukkaille tarjolla olevat palvelut.

Yksinäisten vanhusten osuus on kasvussa. Tuusulan vanhus ja vammaispalveluissa perhehoitoa on tarkoitus kehittää ja lisätä palvelujen järjestämistapana. Vuonna 2016 osa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen kohdistuvasta lisäystarpeesta suunnataan perhehoitoon. Ryhmäasunnoilla voisi tukea yhteisöllisyyttä ja vanhukset voivat kokea turvallisuutta yhteisasumisen muodossa. Siksi erilaisten uusien asumismuotojen etsiminen ja kokeilu on tärkeää erityisesti, kun suuret ikäluokat tulevat elämänvaiheeseen, jossa avun ja hoivan tarve kasvaa.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 14.3.2016 § 30: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 15.3.2016: Asuntotoimenpäällikön valmisteltavaksi
Kuntakehityslautakunta 11.5.2021 § 30: Ehdotus kunnanhallitukselle ja valtuustolle
Kunnanhallitus 17.5.2021 § 199: Ehdotus valtuustolle

Päätös

Päivitetty: 26.05.2021

« Takaisin