Tuusula-palkinto

Aloite tehty:
04.09.2017
Aloitteen tekijä:
Salonen Jussi / Tuusulan puolesta ry
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Tulevaisuudessakin kunta asukkaittensa lähiyhteisönä turvaa sujuvan arjen ja viihtyisän asuinympäristön, mutta kunta on myös entistä tärkeämpi asukastoiminnan alusta, joka mahdollistaa ja kannustaa eri toimijoita kumppanuuteen. Kuntalaisten osallistuminen ja aktiivisuus on edellytys kunnan uudistumiselle ja elinvoimalle.

Tulevaisuuden kunnan, myös Tuusulan rooleihin kuuluu yhä enemmän yhteistyöverkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen ja tukeminen. Tuusula on lähtenyt tässä työssä aktiivisesti liikkeelle uusien kehittämis- ja teemaverkostojen merkeissä, yhteisömanagerinkin voimin. Tässä työssä keskeisiä kumppaneita ovat kuntalaiset, yhdistykset, yritykset, kolmannen sektorin toimijat.

Tätä työtä, toimijoita, ansiokkaita saavutuksia on osattava arvostaa myös tunnustuksin. Kiitos ja huomioiminen palkitsee ja kannustaa usein paljon enemmän kuin rahallinen korvaus.

Ehdotamme, että Tuusulan kunta ryhtyy toimiin vuotuisen Tuusula-palkinnon perustamiseksi. Palkinto myönnettäisiin vuosittain vaikkapa Tuusula-päivänä. Palkinnon tai palkintojen saajana voi olla yhteisö, yksittäinen teko tai henkilökin. Hyvä esimerkki tästä toimintatavasta on Espoon kaupunki.

Huomionosoituksilla edistämme kasvavan Tuusulan yhteisöllisyyttä ja kiinnitämme huomiota myönteisiin tekoihin.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 4.9.2017 § 166: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 5.9.2017: Päätöksenteon tuen ja hallintopalvelujen valmisteltavaksi

Päätös

Päivitetty: 20.10.2017

« Takaisin