Rusutjärven kevyen liikenteen väylän turvallisuuden parantaminen

Aloite tehty:
12.11.2018
Aloitteen tekijä:
Taiveaho Satu ja usea muu valtuutettu
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Rusutjärven kylän kevyen liikenteen väylän jatkeelle on selkeä tarve, sillä Rusutjärventie on tällä hetkellä kohtuuttoman vaarallinen kevyen liikenteen liikkujille. Rusutjärven koululaisia ei palvele riittävällä tavalla nyt oleva lyhyt kevyen liikenteen osuus, vaan vaaratilanteet tulevat vastaan tämän pienen pätkän jälkeen.

Rusutjärven kevyen liikenteen väylä palvelisi paitsi ennen kaikkea vaarassa olevia pieniä koululaisia, myös muita kylällä liikkuvia. Esimerkiksi suosittu liikunta- ja ulkoilulenkki (Rusutjärventien ja Kolistimenmäentien lenkki) on vaarallinen etenkin talviaikaan.

Kylän läpi kulkee myös varsin paljon muuta liikennettä mm. Nurmijärven ja Hyvinkään suuntaan. Järven ympäri lenkkeillään myös paljon, ja harraste- sekä kilpapyöräilijöiden käyttämät reitit kulkevat kylän läpi. Autojen ja pyöräilijöiden kohtaamisissa sattuu usein läheltä piti -tilanteita. Alueella on myös paljon hevosharrastajia, joten myös tämän harrastuksen turvallisuutta vahvistaisi kevyen liikenteen väylien jatkeet.

Alue voisi kevyen liikenteen väylän avulla tarjota myös kasvavia liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia kaikille kunnan asukkaille.

Tuusulassa on parhaillaan käsittelyssä Tuusulan pyöräliikenteen edistämissuunnitelma, jonka henkeä myös tämä väylä tukisi. Tuusulan pyöräliikenteen tulevaisuuden visiossa on esitetty myös vahvasti ajatus siitä, että pyörää kannustetaan käyttämään koulumatkoilla. Samoin tavoitetilana on se, että pyörällä liikkuminen on helppo ja turvallinen vaihtoehto kaikille. Nämä edellyttävät myös tämän kevyen liikenteen väylän toteuttamista. Tämän hetken turvaton tilanne Rusutjärven kylällä edellyttää tämän hankkeen kiirehtimistä.

Rusutjärven kyläsuunnitelmassa kevyenliikenteen turvallisuuden lisääminen on nostettu keskeiseksi tavoitteeksi. Kyläsuunnitelmassa todetaan nykytilana, että "kevyenliikenteen väylät ovat riittämättömiä. Tien reunaa on vaarallista kävellä tai pyöräillä. Nopeudet ovat liian kovia. Tästä seuraa paljon koulukyytejä, josta korkeat kustannukset koululle."

Toimenpiteiksi esitetään mm. sitä, että kevyen liikenteen väylien rakentamista erityisesti koulun ympäristössä sekä myöhemmin Siippooseen päin ja Nummitielle on jatkettava.
Kyläsuunnitelmaa on työstetty mm. Rusutjärven kyläläisten ja Rusutjärvi-seuran toimesta, joten tämän asian eteenpäin viennin tarpeellisuudelle on laaja yhteisymmärrys ja yhdessä todettu tarve.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Tuusulan kunta selvittää mahdollisuudet toteuttaa Rusutjärven kevyen liikenteen väylän jatkon sekä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin liikenneturvallisuuden vahvistamiseksi Rusutjärven kylällä mahdollisimman nopeasti.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 12.11.2018 § 137: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 13.11.2018: Kuntakehitys ja tekniikka valmisteltavaksi

Päätös

Päivitetty: 20.11.2018

« Takaisin