Tuusulan sisäisen liikenteen HSL MaaS -pilotointi

Aloite tehty:
02.09.2019
Aloitteen tekijä:
Salonen Jussi / Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmä
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Tuusulan kunnan on Tuusulan kunnan sisäisen liikenteen palvelutason ja taloudellisuuden parantamiseksi esitettävä HSL:lle tai muuten Tuusulan sisäisessä liikenteessä tutkittavan ja pilotoitavan aikataulutetun reittiliikenteen rinnalla uudenaikaista kutsuohjattua liikennettä. Tämä tavoite on myös lisättävä Tuusulan kunnanhallituksen 26.8.2019 antamaan lausuntoon HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmasta.

1
Sisäinen liikenne on tuusulalaisten suurin ongelma liikkumisessa hajanaisessa ja laajassa kunnassa. Tämä hankaloittaa niin kunnan sisällä tapahtuvaa liikkumista kuin myös liityntäliikennettä Hyrylään, Jokelaan ja Tuusulanväylän varteen, HSL:n runkoverkostoon.

HSL:n toimintamalli perustuu aikataulutettuun reittiliikenteeseen isoilla ja välillä pienemmillä linja-autoilla. Tällä mallilla emme pysty Tuusulan sisäistä liikennettä parantamaan taloudellisesti ja palvelutasoa nostaen. Harmillisesti näin juuri toimimme ja  lausuntoehdotuksessa ehdotetaan vielä enemmän näin toimittavan. Tämä toimintamalli on järkevä vain runsaasti matkustajia olevilla reiteillä. Tuusulan sisäisessä liikenteessä mallilla ei saavuteta hyötyjä.

1990-luvulla Tuusula oli edelläkävijä Sampo-kutsujoukkoliikenteellään, joka sai paljon kiitosta. Nyt on katseet suunnattava nykyaikaiseen kutsuliikenteen, 2000-luvun sampoliikenteeseen. Kutsuohjatulla, reitit älykkäillä algoritmeilla laskettuina saamme samalla tai alhaisemmalla kululla parempaa palvelutasoa, liikkumisen helpottumista, sujuvampaa arkea.

2
Uudenlaiseen kutsuohjattuun liikenteeseen on mahdollista uusilla yhteistyömalleilla yhdistää myös koululaiskuljetuksia, vammaispalvelulain kuljetuksia sekä sote-kuljetuksia, myös tavaralogistiikkaa. MTK, Coreorient ja Kyytigroup julkistivat maaliskuussa 2019 KaikkiKyytiin yhteistyönsä maaseudun kuljetusten uudistamiseksi. Tämä toimintamalli on hyvä esimerkki uudenlaisista liikkumisen palveluista maaseudulla ja haja-asutusalueilla.

3.
Valtuustoaloitteemme on pormestarisopimuksen 7.5.2017, Tuusulan kuntastrategian ja Tuusulan vuoden 2019 talousarvion vuositavoitteiden ja toimenpiteiden mukainen. Näissä todetaan: "kehitämme uusia liikkumisen muotoja yhteistyössä HSL:n kanssa.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 2.9.2019 § 119: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 3.9.2019: Kasvu ja ympäristö toimialueen valmisteltavaksi

Päätös

Päivitetty: 09.09.2019

« Takaisin